Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

GT Microsoft

24/08/2021

Nederlandse gemeenten kunnen sinds 1 februari 2019 gebruikmaken van de gemeentelijke voorwaarden van Microsoft. Gemeenten bepalen zelf of ze er gebruik van maken. Microsoft heeft hiervoor samen met VNG het Framework-VNG model in het leven geroepen, dit model bestaat uit juridische en commerciële voorwaarden op basis van het M365 E3 licentie model van Microsoft.

Beschikbaarheid M365 E3 model
De voorwaarden met betrekking tot het M365 E3 model zijn beschikbaar voor de gemeenten of deelnemingen die een nieuwe enterprise agreement (EA) afsluiten of de reeds bestaande verlengen. Een EA is beschikbaar voor gemeenten of deelnemingen met een minimale grootte van 250 gebruikers. Parttime en externe medewerkers met een werkplek tellen volledig mee. Shared service centra mogen de werknemers van de verschillende organisaties die zij bedienen bij elkaar optellen om zodoende boven de ondergrens te komen. Daarnaast dient er voor tenminste 90% van de medewerkers een M365 E3 of E5 licentie afgenomen te worden.

Eerste software project onder GT
Het project GT Microsoft is het eerste project voor software onder GT. Het biedt deelnemers voordelen bij de aanschaf en het gebruik van Microsoft producten en diensten voor de werkplek. Steeds meer gemeenten kijken hiervoor naar Microsoft 365, de op de cloud gebaseerde werkplektoepassingen van Microsoft. Hierbij is het van belang, dat het gebruik van deze producten en diensten in lijn is met wet- en regelgeving onder meer op het gebied van privacy en security.

Ga naar veelgestelde vragen over GT Microsoft of naar meer achtergrondinformatie.

Documenten VNG Framework (ook voor Veiligheidsregio’s)

Documenten Gewijzigde Rijksvoorwaarden GT Microsoft (per 1 mei 2019)

Document E5 security bundel