Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Onderzoek succesfactoren datamanagement gemeenten van start

07/09/2021

Goed gegevensmanagement kan gemeenten helpen bij het realiseren van publieke waarde. Zeker nu er in een digitaliserende samenleving sprake is van steeds meer gegevensuitwisseling tussen gemeenten en hun inwoners. In de praktijk blijkt goed gegevensmanagement én het gebruik van gegevens echter lastiger dan gedacht. Daarom starten Berenschot en Prof.dr. Beulen van de Universiteit van Tilburg een onderzoek naar de succesfactoren van gegevensmanagement.

Aanleiding voor het onderzoek is dat gemeenten over het algemeen wel de voordelen van gegevensmanagement inzien, maar dat kennis van gegevensmanagement en inzicht in nut, noodzaak en succesfactoren nog niet op het door henzelf gewenste niveau liggen. Daarbij jaagt gegevensmanagement ook andere doelen van digitale transformatie aan, zoals transparante dienstverlening, datagedreven werken en innovatie. Nu gegevensmanagement niet meer weg te denken is uit gemeenteland, is het voor gemeenten van groot belang om te leren hoe zij dit goed inrichten qua organisatie, proces en producten. Met als uiteindelijk doel het realiseren van meer publieke waarde.

In het onderzoek wordt gekeken hoe goed gegevensmanagement eruitziet, welke succesfactoren tot publieke waarde leiden en hoe volwassen deelnemende organisaties zijn op dit vlak. “Daarnaast identificeren we de onderscheidende onderdelen die daadwerkelijk bijdragen aan het realiseren van publieke waarde. Op die manier wordt ook helder hoe een organisatie zich kan doorontwikkelen naar het gewenste volwassenheidsniveau”, verklaart Wim Stolk, managing consultant gegevensmanagement bij Berenschot en voorzitter expertgroep Gegevensmanagement NORA / GEMMA. “Daarnaast creëren we ook een ‘community of practice’ van alle deelnemende gemeenten.”

Lees meer over dit onderzoek op de website van Berenschot.