Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Strategische tafel voor deelnemers Groeipact Common Ground

07/09/2021

Groeipact

Jullie kennen het Groeipact Common Ground? Dit is een overeenkomst van gemeenten met hun partners, om samen te werken aan de realisatie van Common Ground. We hebben elkaar hard nodig om de transitie te laten slagen. Het  team Markt en Overheid van VNG Realisatie organiseert voor deelnemers aan het Groeipact, het gesprek via strategische tafels. Op 9 september van 15.00-17.00 uur is er weer een gepland. Ook jouw gemeente wordt daar van harte voor uit genodigd.

Strategische tafels

Tot voor kort schoven vooral leveranciers aan bij de strategische tafels, maar we zien ook steeds meer gemeenten. En het gaat wel ergens over. Als we de implementatie van Common Ground willen versnellen, dan hebben we een marktaanbod nodig dat aansluit op de behoefte van gemeenten. Er zijn al gemeenten die in een aanbestedingstraject zitten en een uitvraag doen op basis van de principes Common Ground. Deze kennis wordt gedeeld en hergebruikt door anderen. Marktpartijen zoeken ook de samenwerking. Zo is er laatst een voorstel gedaan om een marktbreed voorstel te doen voor de migratie van standaarden voor gegevensuitwisseling, van StUF naar API. Wat vinden gemeenten daar van?

De strategische tafels zijn de gelegenheid om de samenwerking vorm te geven. Hier ontmoeten we elkaar, presenteren we de nieuwste inzichten en maken we afspraken. Daar kun je ook in jouw gemeente weer mee verder. 

Agenda

Op de agenda van 9 september staat in elk geval de Routekaart Common Ground, die op 8 juli is besproken in het College van Dienstverleningszaken. Na een presentatie op hoofdlijnen door Maarten Bruinsma, gaan we graag met elkaar in gesprek over de wijze van samenwerking bij de uitvoering. 

Vervolgens gaan we nader in op het position paper VNG over GGU-sourcingstrategie, een gezamenlijke sourcingstrategie van moderne IV/ICT-diensten voor gemeenten. Hoe kunnen gemeenten en marktpartijen op basis van deze principes gaan werken? 

En tenslotte krijg je een update over de samenwerking bij de ontwikkeling van nieuwe standaarden voor gegevensuitwisseling, de API’s. Met de reactie van gemeenten op het marktbrede voorstel voor de migratie naar ZGW API’s, de vorming van een API-Regiegroep en de ontwikkeling van een API-community. 

Doe mee!

We nodigen je van harte uit deel te nemen. Het is een Teamsvergadering, dus erg efficiënt. Twee uur en je bent weer up-to-date. Aanmelden kan via de Pleio-omgeving Common Ground

Wij zorgen dat de link naar de vergaderomgeving, de agenda en eventuele vergaderstukken tijdig jouw kant op komen.

We rekenen op je deelname.