Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Vertraging bij Pilots voor wet Digitale Kanalen

07/09/2021

Enkele pilots voor het moderniseren van het digitale verkeer van gemeenten hebben meer tijd nodig. In aanloop naar een wet die gemeenten verplicht digitale kanalen beschikbaar te hebben voor berichten van inwoners, voeren vier gemeenten pilots uit. Sommige onderdelen vragen echter een ‘forse inspanning’.

Verlenging aangevraagd

‘Bij inventarisatie bleek dat er bij een gemeente meer dan 400 berichtensoorten zijn die vallen onder de werking van de Wmebv’, schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De Wmebv is de Wet modernisering electronisch bestuurlijk verkeer en die treedt in 2022 in werking. Barneveld, Groningen, Veldhoven en Zevenaar voeren pilots uit om te leren wat er nodig is voor de implementatie. Hiervoor heeft de VNG verlenging aangevraagd aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. 

Op papier reageren

Het wetsvoorstel ‘geeft de burger recht om elektronisch berichten aan een bestuursorgaan te zenden op een door het bestuursorgaan bepaalde wijze’. Het moet voor inwoners duidelijk zijn wat de juiste wijze van aanleveren is en de gemeente moet in staat zijn om digitale informatie te ontvangen. De gemeente moet een ontvangstbevestiging geven, berichten doorgeleiden of afwijzen, de ingevulde gegevens tonen en bewijzen kunnen leveren. Gemeenten mogen echter op papier reageren. 

Geen zicht

‘Het streven om een beeld krijgen in welke mate de gemeenten kunnen voldoen aan de Wmebv is door de pilots gedeeltelijk gerealiseerd’, schrijft de VNG. De impact varieert per gemeente. Volgens de planning hadden echter in juli de puntjes op de ‘i’ gezet moeten worden en had men klaar moeten zijn voor de wet. Maar het doel om helder te krijgen wat er minimaal gedaan moet worden, is niet gehaald. ‘Onder meer is er geen zicht op de gevolgen van de zorgplicht die de Wmebv voor overheden introduceert.’

Bron: Binnenlandsbestuur Digitaal