Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Deelname aan Tallinn Digital Summit 2021

05/10/2021

Staatssecretaris Knops heeft deelgenomen aan de vierde editie van de Tallinn Digital Summit in Estland. Op de agenda onder andere digitale innovatie, het vermijden van bureaucratie en een effectievere digitale overheid.

Trusted Connectivity

De Tallinn Digital Summit is een jaarlijks terugkerende bijeenkomst waar internationale bewindslieden, maar ook bedrijven en beleidsmakers ervaringen en ideeën op het gebied van digitalisering uitwisselen. Op 6 en 7 september jl. stond Trusted Connectivity centraal. Daarbij gaat het om de relatie tussen grensoverschrijdende infrastructuur, geopolitiek en technologie.

Samenwerking

Deelnemers pleiten voor de realisering van internationale partnerschappen op het gebied van digitalisering. Dit om bestaande samenwerkingen te verbeteren en grensoverschrijdende projecten te financieren. Verder benadrukken ze het belang van samenwerking tussen overheden en bedrijven, bijvoorbeeld bij cyberdreigingen.

Daarnaast zijn deelnemers het met elkaar eens dat een investeringsminimum een belangrijke maatregel kan zijn bij het verbeteren van cybersecurity. Zo’n drempel zou voor zowel regeringen als bedrijven kunnen gelden.

Meer weten?