Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Open source is de weg die we opgaan

05/10/2021

De staatssecretaris wil er geen misverstand over laten bestaan: de overheid zet in op open source. De transparantie, veiligheid en innovatieruimte die open source biedt bepalen dat doel, schrijft Knops (Binnenlandse Zaken, CDA). Hij probeert hiermee de twijfels bij Tweede Kamerleden weg te nemen.

Het doel

De Kamerleden lijken al langer te twijfelen over het enthousiasme van de regering om voor open source te gaan als het gaat om de digitale infrastructuur. De Kamerleden benadrukken ‘het feit dat meer open source het doel is als belangrijk middel om transparantie en veiligheid te borgen’. ‘Open source is de weg die we opgaan’, reageert Knops. ‘Ik vind het van belang om dat hier nog eens te onderstrepen.’

Weinig profijt

Het idee van open source is dat de broncode van bijvoorbeeld websites beschikbaar wordt gesteld, wat volgens velen de kwaliteit ten goede zou komen. De transitie naar open source is onderdeel van de Wet digitale overheid. In april bleek echter dat overheden nog maar weinig ervaring hebben met opensourcegemeenschappen, die de software ontwikkelen, en dat ze er nog maar weinig van profiteren.

Geen afbreuk

De twijfel bij de Kamer over het enthousiasme van de regering ontstond mede doordat open source niet als toelatingseis is opgenomen in het wetsvoorstel, maar als ‘wegingsprincipe’. Deze verwoording heeft alles te maken met ‘het mogelijk maken van een beheerste en verantwoorde toegroei naar meer open source’, schreef Knops al eerder. ‘Deze formulering beoogt dus op geen enkele wijze afbreuk te doen aan het vertrouwen in open source.’

Criteria

Wat zijn de criteria van de ‘weging’ dan precies, wilden de Kamerleden weten. Die kon Knops nog niet delen, omdat die op dit moment uitgewerkt en waarschijnlijk later dit jaar in consultatie gebracht worden. Criteria waar de staatssecretaris aan denkt zijn de onderhoudbaarheid van de software, de veiligheid ervan en of de ontwikkelgemeenschap achter de open source software voldoende ontwikkeld is.

Korte termijn

Knops kon nog niet zeggen wanneer open source zou gaan moeten zorgen voor meer transparantie en veiligheid. ‘Laat ik vooropstellen dat de termijn wat mij betreft – gelet op het doel - zo kort mogelijk is.’ Maar het hangt van veel factoren af, zoals de eerdergenoemde criteria. ‘Open source is het doel, waarbij geldt dat de winkel veilig moet openblijven terwijl de verbouwing plaatsvindt.’

Leveranciers

De transitie naar open source zal ook organisatieveranderingen van leveranciers vragen, ‘waaronder ook de ondersteuning van communities die de open source software ontwikkelen, onderhouden, doorontwikkelen en die in geval van acute problemen met de software incidentgericht en snel kunnen handelen’.

Bron: BinnenlandsBestuur digitaal