Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Prinsjesdag en de prioriteiten voor de digitale overheid

05/10/2021

Tijdens Prinsjesdag 2021 was er veel aandacht voor de woningmarkt, de zorg en de veiligheid. Wat dieper in het koffertje vonden we de plannen voor de digitale overheid. Want: een goed functionerende digitale overheid is – zeker in crisistijd – essentieel om de maatschappij draaiende te houden. Het kabinet heeft voor de digitale overheid de volgende prioriteiten voor 2022, in lijn met het eerder ingezette kabinetsbeleid.

Een inclusieve digitale samenleving

Het kabinet streeft naar een samenleving waarin iedereen mee kan doen.

 • De overheid blijft zich inzetten voor digitale toegankelijkheid, begrijpelijkheid en gebruiksvriendelijkheid.
 • Hulpmateriaal gaat jongeren helpen schulden en problemen met overheidsdienstverlening te voorkomen.
 • Samen met start-ups gaat de overheid digitale inclusie op een innovatieve wijze aanpakken.
 • Er komen machtigingsvoorzieningen voor burgers en bedrijven die niet zelf digitaal zaken kunnen, willen of mogen doen.

Een veilige digitale informatiesamenleving

In een veilige informatiesamenleving kan de maatschappij erop vertrouwen dat de dienstverlening van de overheid op een goede  manier verloopt.

 • Het kabinet wil de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) in de Wet Digitale Overheid wettelijk verankeren.
 • Naast de jaarlijkse Overheidsbrede Cyberoefening in oktober is er veel aandacht voor kennis delen en regelmatig testen van ICT-systemen binnen de gehele overheid.

Data, publieke waarden en grondrechten

Het kabinet wil data op verantwoorde wijze benutten en publieke waarden en grondrechten borgen in de digitale samenleving.

 • De Interbestuurlijke Datastrategie Nederland stimuleert verantwoord datagebruik.
 • Het kabinet ontwikkelt beleid dat helpt om kansen van digitale technologie te benutten en risico’s voor publieke waarden en grondrechten te adresseren.

Een betrouwbare digitale overheid

Vanuit een visie op digitale dienstverlening maakt het kabinet plannen voor de vernieuwing van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI).

 • Het stelsel van basisregistraties wordt verder verbeterd qua gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit.
 • In 2022 worden de volgende stappen gezet om burgers meer regie over hun eigen gegevens te geven.
 • De internationale digitale toegang van Nederlanders bij buitenlandse overheden en voor Europeanen bij Nederlandse overheden krijgt verder vorm (eIDAS).
 • Nederland werkt in de Coalition of the Willing samen met Europese partners aan thema’s als artificial intelligence (AI), data, open source, en digitale identiteit.

Meer over de plannen van Prinsjesdag