Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

De digitale democratie na corona

19/10/2021

 

Tijdens de lockdown vergaderden volksvertegenwoordigers van gemeenten, provincies en waterschappen noodgedwongen online vanuit huis. Dat kon vanwege een tijdelijke wet. Inmiddels werkt het ministerie van BZK aan een permanente regeling.

Bij de evaluatie van de tijdelijke wet geven veel mensen aan dat ze digitaal beraadslaging willen behouden als aanvulling of alternatief in de toekomst, los van pandemie of andere noodgevallen.

Het Rathenau Instituut schreef een notitie over digitaal vergaderen en besluiten nemen in een democratie. BZK gebruikt deze expertise bij het maken van een permanente wet.

Eisen aan digitaal beraadslagen en besluiten

“Onder welke voorwaarden kan men op een verantwoorde manier gebruikmaken van digitale technologie in het democratische proces? Wij formuleren in deze notitie functionele eisen die gesteld kunnen worden aan digitaal beraadslagen en besluiten. Het is aan juridische en technische experts om te bepalen in hoeverre deze in wetgeving tot uitdrukking moeten komen”, aldus het Rathenau Instituut.

Eerder over digitaal vergaderen