Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Handelingskader helpt gemeenten bij digitale veiligheid

19/10/2021

Hoe als gemeente in te spelen op de razendsnelle ontwikkelingen binnen het onderwerp cyberveiligheid? De onderzoeksgroep Cybersafety van NHL Stenden Hogeschool presenteert een handelingskader voor bestuurders van gemeenten. Waar kunnen (moeten) gemeenten proactief mee aan de slag?

Taakgebieden

Deze vraag én het handelingskader staan centraal in het webinar ‘Gemeente als partner in digitale veiligheid: ontwikkelingen in de komende jaren’. Het handelingskader benoemt 4 taakgebieden voor gemeenten:

  • Bevorderen digitale weerbaarheid van burgers en organisaties;
  • Eisen stellen aan digitale veiligheid bij vergunningverlening;
  • Optreden tegen online aangejaagde ordeverstoring;
  • Beheersen van crisis met digitale oorzaak.

Vervolgens geeft het kader concrete hoofdlijnen waar gemeenten binnen deze taakgebieden mee aan het werk kunnen. Met vragen als: welke kennis hebben we nodig? En hoe zit het met juridische aspecten?

Starten vanuit de ethiek

Onderzoeker Willem Bantema benadrukt het belang van een ethisch kader. Volgens Bantema draait het allereerst om de vraag: hoe willen we als gemeente handelen in ‘het digitale’? “Begin met het ethiek-verhaal om van daaruit naar de hoofdlijnen en taakgebieden te kijken.”

Download het complete onderzoeksrapport op de website van VNG. Of kijk het webinar terug, als onderdeel van de serie Cyberwebinars van de Overheidsbrede Cyberoefening.

Gerelateerd