Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Drama's voorkomen

02/11/2021

Uitvoerbaarheid en digitalisering staan als urgente vraagstukken op het lijstje van de formatieverkenningen. Ik ben daar blij mee. Laten we hopen dat het nieuwe kabinet daarop doorpakt. Want zo voorkomen we nieuwe drama’s. Dat schrijft Nathan Ducastel, beleidsdirecteur Informatiesamenleving bij de VNG en directeur van VNG Realisatie, in zijn nieuwe blog op iBestuur.

In de uitvoering vindt niet alleen de legitimatie van beleid plaats, maar ook die van politiek en bestuur. Dat hebben we de afgelopen tijd helaas ondervonden, zoals bij de toeslagenaffaire, de haperende afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen en problemen tijdens de bestrijding van de coronacrisis. In de eerste plaats zijn deze heel ingrijpend voor de inwoners die het treft. Maar ze zijn ook heel schadelijk voor het vertrouwen van burgers in de overheid in het algemeen.

Laten we het daarom anders aanpakken. Met meer aandacht voor digitalisering en een goede uitvoerbaarheid van wet- en regelgeving. Ik doe alvast een voorzet. Ik denk dat het zinvol is om bij uitvoeringsvraagstukken een onderscheid te maken tussen waar bulkverwerking kan en waar maatwerk nodig is. De bulkprocessen kun je automatiseren en die worden vormgegeven naar de letter van de wet. Waar mensen in deze processen tussen wal en schip dreigen te vallen, of waar de complexiteit te groot is voor volledige automatisering, daar is menselijke interventie nodig. Daar wordt gewogen en gehandeld naar de geest van de wet.

Lees het volledige blog op de website van iBestuur:

Bron: VNG/VNG realisatie