Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Oproep Vakgroep Architectuur deelnemers voor werkgroep Agile werken

02/11/2021

 

Tijdens het overleg van 23 september hebben André Plat (VNG) en Jaap Huib van der Knaap (gemeente Hilversum) een deelsessie gedaan over Agile architectuur. Het lijkt hen nuttig een groepje te vormen om het onderwerp voor te bereiden voor bespreking in een volgend overleg.

Op een aantal gebieden wordt binnen de gemeentelijke en overheidswereld al Agile gewerkt. Voor Common Ground is Agile werken zelfs het nieuwe normaal. De architect kan dit vanuit zijn vakgebied ondersteunen maar vaak is niet meteen duidelijk hoe. Daarom willen we met een klein groepje bespreken hoe dit opgepakt kan worden.

Onderdelen zijn:

  • De rol van de architect
  • Hoe start je en laat je het werken met Agile architectuur doorgroeien
  • Hoe ga je om met de beschikbare (beperkte) capaciteit
  • Welke instrumenten en werkmethoden zijn er

 

We willen een groep van 4-6 mensen met starters, mild ervaren en gevorderde gebruikers. Wellicht ook frisdenkers en dwarskijkers voor de review. Voorlopige planning is 2 tot 3 overleggen.

Wil je meedoen, meld je aan. Voor meer informatie jh.vanderknaap@hilversum.nl

 

Over de Vakgroep

Dit is de besloten samenwerkingsruimte voor de Vakgroep Architectuur. Dit is een initiatief van IMG100.000+ (Informatie Management Groep van de grote gemeenten), samen met VIAG (Vereniging van Informatie- en Automatiseringsprofessionals in Nederlandse Gemeenten) in nauwe samenwerking met VNG Realisatie.

Doel

Om gemeenten te helpen met de inrichting van een op de toekomst voorbereide informatievoorziening, streven beide verenigingen naar een verdere professionalisering van de beroepsgroep. De Vakgroep Architectuur past daar goed in. Een vakgroep helpt deelnemers inzicht te krijgen in informatiebehoeften, kennis te ontwikkelen op hun vakgebied en deze actief uit te wisselen in de vorm van discussies, onderzoeken, adviezen en themabijeenkomsten.

Aanmelden?

De Vakgroep Architectuur staat op dit moment open voor alle functionarissen die in dienst zijn van een gemeente en zich bezig houden met informatiearchitectuur. Dat kunnen enterprise-architecten zijn, GEMMA-specialisten, maar ook architecten op een onderdeel als informatiemodellen, infrastructuur, services, data of processen. Op dit moment staat de vakgroep niet open voor functionarissen van bedrijven die voor gemeenten werken. In de vakgroep zullen we kijken hoe het aandachtsgebied af te bakenen en te organiseren. Betrokkenheid van leveranciers en adviseurs zal zeker een aandachtspunt zijn.