Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Voortgangsrapportage GGU eerste halfjaar 2021 staat online!

02/11/2021

De Voortgangsrapportage GGU juni 2021 is gepubliceerd. Dit is een overzicht van alle activiteiten die onder de vlag van Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering zijn opgepakt. Het doel van de GGU is om de uitvoering in alle gemeenten te versterken. Alle activiteiten in de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering zijn daarop gericht. Met deze rapportage geven we inzicht in de behaalde resultaten in de GGU in de eerste helft van 2021.

Veel aandacht is er voor de inclusieve samenleving; hoe richten we de dienstverlening zo in dat die aansluit op de leefwereld van de inwoners? Zo is er in het kader van het jeugdzorgprogramma van VWS een bestuurlijk overleg gepland om het beheer van het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg op orde te krijgen. Een mijlpaal gezien de complexiteit en lange doorlooptijden op dit dossier.

Een mooi resultaat is geboekt in het kader de ontwikkelingen rond digitale connectiviteit (leefomgeving). In de nieuwe Telecomwet die naar de Tweede Kamer is gegaan, zijn namelijk veel van de kritiekpunten van de VNG verwerkt. Binnen het thema leefomgeving is ook ruim aandacht voor de Omgevingswet: de VNG-pagina hierover trekt elke maand 47.000 bezoekers.

Uiteraard ook aandacht voor de ontwikkelingen rond Common Ground. De routekaart Common Ground met verbinding aan de maatschappelijke opgaven is besproken met College van Dienstverlening en het Common Ground portfolio groeit; onder andere met Haven en NLx. Ook de Componenten-catalogus en de online community groeien flink, evenals het aantal ondertekenaars van het Groeipact Common Ground.

Kortom, er is weer een hoop gebeurd in het kader van de GGU. Een overzicht van alle activiteiten, met successen en aandachtspunten van het afgelopen halfjaar leest u in de Voortgangsrapportage GGU juni 2021 (PDF).

Bron: VNG/VNG realisatie