Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

‘Eén moment van onoplettendheid is genoeg’

16/11/2021

Verschillende bestuurders bij overheidsorganisaties delen hun ervaringen en ideeën rondom het thema informatieveiligheid. Wat zijn de grootste uitdagingen op het gebied van cyberveiligheid? Hoe werken zij gezamenlijk aan de digitale veiligheid van de overheid? En wat zijn urgente actiepunten voor de toekomst? 2 artikelen in het Cybermagazine met recente interviews geven voorbeelden uit de praktijk.

‘1 moment van onoplettendheid is genoeg’

Een hack bij UWV kan verstrekkende gevolgen hebben: persoonsgegevens liggen op straat, uitkeringen worden niet uitbetaald en bedrijven worden niet geholpen. Alex Kooistra, Chief Information Security Officer en André van Alphen, directeur ICT Services doen er alles aan om dit doemscenario te voorkomen. In een interview in het Cybermagazine(externe verwijzing) geven zij aan wat er binnen het UWV gebeurt om hackers buiten de deur te houden en de informatieveiligheid up-to-date.

André van Alphen: “1 moment van onoplettendheid is genoeg om getroffen te worden. En ja, dat kan iedereen overkomen. Zelfs als je hier dagelijks mee bezig bent zoals Alex en ik.” Lees dit interview verder in het Cybermagazine(externe verwijzing).

Samenwerken voor een digitaal veilig Nederland

Hans de Vries, directeur van het Nationaal Cyber Security Centrum(externe verwijzing) bij het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), Jos de Groot, directeur Digitale Economie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Bas den Hollander, directeur Digitale Samenleving bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zetten zich samen in voor de digitale veiligheid van de overheid. ‘Wat vandaag veilig is, is dat morgen misschien niet meer’. 

In dit artikel in het Cybermagazine(externe verwijzing) vertellen zij over de grote uitdagingen die er liggen en waar ze soms van wakker liggen – figuurlijk maar ook letterlijk. Verder brengen ze concrete actiepunten naar voren: wat moet er nu door bestuurders vanuit het beleid gedaan worden? En hoe doen ze dat zelf, vanuit hun eigen organisaties? Lees dit artikel verder in het Cybermagazine(externe verwijzing).