Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Digitalisering: communicatie of miscommunicatie?

30/11/2021

Deze vraag stelde Arno Visser (president Algemene Rekenkamer) in een speech over digitaal burgerschap, 3 november jl. in het Haagse Perscentrum Nieuwspoort.

Volgens Visser heeft digitalisering sinds jaar en dag grote belangstelling van de Algemene Rekenkamer. Dat is ook de reden dat deze instantie veel onderzoek naar dit onderwerp doet. “Wat mij daarbij steeds vaker opvalt is dat in de publieke sector wordt gesproken over IT in plaats van ICT. Je zou kunnen zeggen dat het symptomatisch is dat de C van Communicatie steeds vaker wegvalt. Terwijl de burger juist behoefte heeft aan informatie en communicatie met de overheid.”

Door ICT is het analoge tijdperk vervangen door het digitale tijdperk. Visser vraagt zich af of dat de communicatie tussen overheid en burger, of tussen overheidsorganisaties onderling heeft verbeterd. Hij wijst in zijn speech ook op het belang van conventies, waardoor mensen elkaar begrijpen en een boodschap kunnen ontlenen aan een verhaal.

Juiste snaar

De burger wil volgens Visser dat de overheid de juiste snaar raakt: “Een van de grote problemen is dat het bij de Nederlandse overheid ontbreekt aan een digitale architectuur, een gezamenlijke digitale aanpak. (…) We zien geregeld in onze onderzoeken dat digitale systemen of digitale standaarden van overheidsorganisaties onderling, of tussen overheid en uitvoeringsorganisaties niet op elkaar aansluiten. De consequentie is dat communicatie en informatie-uitwisseling tussen deze systemen stroef of niet goed verloopt. En dat heeft gevolgen, helaas vaak in de eerste plaats voor de burger die met de overheid te maken heeft.”

Digitalisering biedt volgens Visser zowel de overheid als burgers en bedrijven veel kansen. Om die kansen te benutten, is sturing van bovenaf nodig; sturing om de organisatie van de digitalisering te optimaliseren én informatie eenduidig te stroomlijnen.

Meer weten?

Lees de speech van president Arno Visser op  website van de Algemene Rekenkamer(externe verwijzing)