Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

VNG vraagt eerder privacy advies bij Smart Cities

30/11/2021

Gemeenten willen dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) actiever en eerder betrokken wordt bij privacy en AVG-gevoelige smart city-projecten. Volgens de VNG zorgen juridische onduidelijkheden er vaak voor dat gemeenten terughoudend zijn in het experimenteren met technologische vernieuwingen in hun dienstverlening.

Advies

Dat schrijft de gemeentekoepel in een reactie op een advies van de AP over de bescherming van persoonsgegevens bij smart city-projecten. De AP adviseerde daarin meer nadruk te leggen op ethiek en digitale grondrechten, om transparant te zijn over de doelen en de gebruikte technologie en om impactstudies te doen naar de gevolgen voor de privacy van een project.

Onduidelijk

Gemeenten scharen zich achter die aanbevelingen, maar de VNG ziet wel dat er nog veel onduidelijkheden bestaan bij gemeenten. Recente boetes van de AP aan gemeenten, zoals bij de toepassing van tellingen van binnenstadsbezoekers via wifi, leiden tot terughoudend bij gemeenten in het toepassen van innovatieve technologische oplossingen.

Vraagstukken

De VNG ziet ook dat de wet- en regelgeving, zoals de AVG, niet altijd een duidelijk antwoord geeft op de ethische vraagstukken die kunnen ontstaan bij een smart city-toepassing. Ook zit er vaak een groot juridisch verschil in regelgeving tussen verschillende domeinen, zoals de juridische kaders van het sociaal domein aan de ene kant, en de orde- en veiligheidsregels aan de andere kant. Deze vraagstukken zijn te groot om door gemeenten zelf te laten oplossen, denkt de VNG. Daarom moet dat met de AP en het rijk gezamenlijk worden opgepakt. ‘Wanneer onduidelijke wet- en regelgeving in de weg staat van effectief en innovatief gemeentebeleid, is het noodzakelijk dat alle betrokkenen samenwerken om dit op te lossen. Even ‘bijschaven’ is niet voldoende wanneer gemeenten aan de voorkant duidelijkheid nodig hebben bij het verantwoord digitaliseren van onze steden.’

Bron: BinnenlandsBestuur Digitaal