Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Denk mee over vernieuwing van de NORA

14/12/2021

De Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) vernieuwt. Werk jij aan een betere digitale overheid? Help dan mee en geef je input!

Gedeelde taal

NORA is bezig met een grote vernieuwingsslag. Naast actualisatie is een belangrijk doel om NORA meer aan te laten sluiten op de praktijk van beleid én uitvoering. Architectuur moet de gedeelde taal zijn waarin opdrachtgevers en uitvoerders van diensten, ontwikkelaars en gebruikers, architecten en niet-architecten het gesprek aan kunnen gaan.

Kernwaarden

Centraal in dat gesprek is de meerwaarde die een dienst biedt voor burger, bedrijf en maatschappij en hoe je die goed realiseert. De 5 nieuwe kernwaarden van dienstverlening zijn hierbij de basis:

  • vertrouwen
  • veilig
  • toekomstgericht
  • doeltreffend
  • doelmatig

De kernwaarden zijn uitgewerkt in 21 kwaliteitsdoelen, zodat het gesprek focust op kwaliteit en niet alleen over de technische mogelijkheden of bestaande processen gaat.

Denk mee!

Jouw inbreng is belangrijk. Team Nora heeft feedback en input uit de praktijk nodig:

  • om de kwaliteit van de voorstellen te toetsen en te verbeteren,
  • om te peilen of er voldoende draagvlak is bij alle overheidslagen en sectoren.

Hoe doe je dat, meedoen? Doe mee aan de publieke review(externe verwijzing) en lever jouw input uiterlijk 16 januari 2022 aan.

NORA als referentiearchitectuur

Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) is een set van afspraken om digitale dienstverlening in de publieke sector mogelijk te maken en te verbeteren. NORA is een referentiearchitectuur voor de hele overheid. Bepaalde sectoren, ketens en overheidslagen hebben een eigen architectuur die de NORA afspraken vertaalt naar de eigen concrete context, de NORA Familie. Meer over de NORA.

Meer NORA

Op noraonline.nl(externe verwijzing) vind je kennis rond thema’s en verwijzingen naar nuttige resources. Met regelmaat zijn er activiteiten voor de kennis-community van overheidsarchitecten.