Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Meer geld naar Informatiepunten Digitale Overheid

14/12/2021

Jaarlijks wordt ruim 20 miljoen euro vrijgemaakt om de informatiepunten uit te breiden en te verbeteren. Daarvan gaat in 2022 ruim 18 miljoen naar de Informatiepunten in bibliotheken.

De Informatiepunten Digitale Overheid vormen een laagdrempelig, fysiek loket voor iedereen die hulp nodig heeft bij digitale diensten van de overheid. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), gemeenten en uitvoerings­organisaties hechten veel belang aan deze ondersteuning.

Steeds meer locaties

In 2019 openden de eerste 15 informatiepunten. Inmiddels zijn er ruim 400 punten, verspreid over bibliotheken in heel Nederland. BZK onderzoekt in 2022 of de bestaande punten effectief zijn, en of in de toekomst meer of andere locaties nodig zijn. Aantink Yeh, senior beleidsadviseur Digitale Inclusie bij het ministerie van BZK: “We gaan experimenteren met nieuwe locaties. Een buurthuis, sociale werkplaats of telefoonwinkel: het zijn allemaal opties die we willen verkennen. We gaan daarbij meer samenwerken met gemeenten, bijvoorbeeld voor de spreiding van informatiepunten over de gemeente, zodat er voor alle inwoners een punt in de buurt is.”

Feedback voor overheidsorganisaties

De bibliotheekmedewerkers van de informatiepunten registreren hulpvragen die zij krijgen in een centraal systeem. De Koninklijke Bibliotheek deelt deze informatie met overheids­organisaties. Zo dragen de informatiepunten op twee manieren bij aan digitale inclusie: als vangnet voor burgers die minder digivaardig zijn, en als feedback­instrument om digitale diensten verder te verbeteren.

Van belastingaangifte tot CoronaCheck-app

De medewerkers van informatiepunten hebben inmiddels al zo’n 16.000 vragen beantwoord. De meeste vragen gaan over de landelijke overheid, maar ook de diensten van uitvoerings­organisaties als de Belastingdienst komen veel aan bod. Een groot deel van de vragen werd bovendien gecombineerd met een vraag over DigiD. De coronacrisis leverde ook vragen op. Zo werden er vragen gesteld over het maken van een vaccinatie­afspraak en de CoronaCheck-app.