Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Nieuwe Archiefwet naar Tweede Kamer

14/12/2021

Op 18 november heeft demissionair minister Slob een voorstel voor modernisering van de Archiefwet uit 1995 naar de Tweede Kamer gestuurd. De nieuwe wet zorgt ervoor dat digitale informatie ook op lange termijn toegankelijk blijft.

Veranderingen in de wet

In de nieuwe wet is meer aandacht voor duurzame toegankelijkheid. Overheidsorganisaties moeten passende maatregelen nemen om overheidsinformatie duurzaam toegankelijk te maken en te houden. Dat is een doorlopend proces dat al bij de creatie van informatie begint. Daarnaast is de termijn waarop belangrijke informatie naar een archiefdienst moet gaan ingekort: van 20 naar 10 jaar. Nieuw is ook dat provincies, gemeenten en waterschappen een archivaris moeten aanstellen.

Naast de modernisering is de nieuwe wet ook begrijpelijker en beter toepasbaar voor overheidsorganisaties. En sluit deze aan op nieuwe ontwikkelingen als de Wet Open Overheid en de investeringen in de informatiehuishouding bij de overheid (Open op Orde).

Het belang van archieven

Archieven zijn van grote waarde voor de samenleving. Allereerst om administratieve en juridische redenen. Goede archieven zorgen er daarnaast ook voor dat de overheid verantwoording kan afleggen over haar handelen. En ze vormen een deel van ons erfgoed. Meer over het belang van archieven(externe verwijzing).