Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Onderzoeksrapport Datagedreven innovatie, de lessen van 18 dataprojecten

14/12/2021

Afgelopen jaren is er in overheidssectoren een start gemaakt met datagedreven werken en zijn er vele experimentele projecten uitgevoerd. Het is nu zinvol om terug te kijken op deze periode en te bezien wat er geleerd kan worden van de vele dataprojecten. In opdracht van het A&O fonds Gemeenten zijn 18 succesvolle dataprojecten onder de loep genomen. Hierbij gaat het om projecten waarvan de datagedreven innovatie geïmplementeerd is, waarmee publieke waarde gecreëerd is, en die zo mogelijk ook opgeschaald zijn. Bij het laatste gaat het om het gebruik van de innovatie door andere gemeenten. Hierbij is gekeken met de bril op van innoveren en leren. Naast de lessons learned van deze projecten, is ook bezien wat mogelijke vervolgstappen voor datagedreven innovatie in overheidsorganisaties zijn.

Download het rapport:

https://www.aeno.nl/negen-succesfactoren-voor-datagedreven-innovatieprojecten