Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Commissie DiZa krijgt bezoek van maatschappelijke organisaties en bedrijven

18/01/2022

De vaste Tweede Kamercommissie voor Digitale Zaken (DiZa) komt op stoom en houdt dit najaar een reeks bijeenkomsten. Woensdag 8 december geven maatschappelijke organisaties, brancheorganisaties en het bedrijfsleven in een rondetafelgesprek hun visie op digitaliseringsvraagstukken.

Signalering uit het veld

Er zijn die middag 3 rondes waarin 12 organisaties aan het woord komen. Namens het maatschappelijk middenveld bijvoorbeeld Amnesty International en Bits of Freedom. Verder brancheorganisaties als ECP Platform voor Informatiesamenleving en Dutch Startup Association. Het bedrijfsleven is vertegenwoordigd door bijvoorbeeld Fox-IT en BOVAG. De organisaties bespreken de ontwikkelingen en problemen die zij signaleren op het gebied van digitalisering. Ze geven aan welke uitdagingen ze daarbij zien voor de politiek, en adviseren welke thema’s voor de Tweede Kamer belangrijk zijn. Ook schetsen ze wat nodig is om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen.

Doel van de commissie DiZa

Het doel van de commissie is om ‘overzicht te creëren en voor verbinding te zorgen in de behandeling van digitale dossiers op de diverse beleidsterreinen’. Met onder andere rondetafelgesprekken willen de leden zich verdiepen in digitaliseringsthema’s. Specifieke thema’s voor de komende periode: Algoritmegebruik, Artificiële Intelligentie, Bescherming Persoonsgegevens, Digitale Weerbaarheid, Digital Services Act (DSA)/Digital Markets Act (DMA) en ICT-investeringen binnen de overheid.

Afgelopen 1 december was het woord nog aan bewindslieden Grapperhaus, Blok en Knops om de commissie te informeren over online veiligheid en cybersecurity(link naar andere website).

Wellicht ook interessant