Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Digitalisering in het nieuwe coalitieakkoord

18/01/2022

15 december 2021 is het coalitieakkoord Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst gepresenteerd. Hierin presenteren VVD, D66, CDA en ChristenUnie hun plannen voor het nieuwe kabinet. Wat staat erin over digitalisering?

Kansen én kloof

“De huidige digitale revolutie biedt geweldige kansen voor onze samenleving en economie”, zo is te lezen in het hoofdstuk ‘Welvarend land’. Daarin staat een paragraaf over digitalisering. “Die kansen gaan we benutten met uitstekende digitale vaardigheden, een sterke Europese digitale markt, hoogstaande digitale infrastructuur en ambitieuze samenwerking in technologische innovatie. Tegelijkertijd zorgt digitalisering voor een digitale kloof en groeiende ongelijkheid in onze samenleving. Ook onze veiligheid, rechtsstaat, democratie, mensen- en grondrechten en concurrentievermogen staan onder druk. Dat vraagt om solide spelregels, toezicht en strategische autonomie.”

Hoofdpunten

 • Wetenschap, bedrijfsleven, ‘startups’, ‘scale-ups’, kenniscoalities en overheid slaan de handen ineen om de kansen die digitale technologie biedt te verzilveren.
 • Nederland wordt het digitale knooppunt van Europa en krijgt robuust, supersnel en veilig internet in alle delen van het land.
 • Nederland neemt het voortouw bij de versterking van de samenwerking tussen de EU-lidstaten op het gebied van digitalisering.
 • Digibetisme wordt publiek-privaat aangepakt met een strategie voor digitale geletterdheid en betere toegankelijkheid van digitale overheidsdiensten, met behoud van alternatieven voor digitale overheidscommunicatie. Het kabinet wil dat persoonlijk contact met de overheid, bijvoorbeeld via een loket, altijd mogelijk is.
 • Digitale kwetsbaarheden en cybercrime worden aangepakt door centraal gecoördineerde structurele samenwerking tussen onder andere het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), het Digital Trust Center (DTC), overheden, bedrijven en wetenschappers.
 • Het kabinet gaat investeren in een brede meerjarige cybersecurity aanpak en in cyberexpertise bij de politie, rechtspraak, het Openbaar Ministerie (OM) en defensie.
 • “We erkennen fundamentele burgerrechten online. We versterken daarom veilige digitale communicatie en passen geen gezichtsherkenning toe zonder strenge wettelijke afbakening en controle. We investeren in een sterke positie van de Autoriteit Persoonsgegevens en versterken samenwerking en samenhang tussen de diverse digitale toezichthouders. We regelen wettelijk dat algoritmes worden gecontroleerd op transparantie, discriminatie en willekeur. Een algoritmetoezichthouder bewaakt dit. De overheid geeft het goede voorbeeld door niet meer data te verzamelen en onderling te delen dan nodig en ontwikkelt regels voor data ethiek in de publieke sector. We geven mensen een eigen ‘online’ identiteit en regie over hun eigen data.”
 • Grote online platforms worden verantwoordelijk om desinformatie en haatzaaien op hun platforms tegen te gaan. Kinderen worden extra beschermd en krijgen het recht om niet gevolgd te worden.
 • In lerarenopleidingen komt meer aandacht voor digitale vaardigheden. Het nieuwe kabinet faciliteert het gebruik van digitale hulpmiddelen om de werkdruk van de leraar te verminderen en de onderwijskwaliteit te verbeteren.
 • Het kabinet wil mkb-ondernemers helpen bij digitalisering.
 • Innovatieve ‘startups’ en ‘scale-ups’ worden ondersteund en het innovatiebeleid wordt gericht op de 3 grote transities: klimaat en energie, circulaire economie en digitalisering en sleuteltechnologieën.

Uitwerking plannen

De uitgewerkte plannen per beleidsterrein worden door de nieuwe bewindslieden met de Voorjaarsnota, uiterlijk 1 juni 2022, in de Tweede Kamer behandeld.

Voor het coalitieakkoord klik:

Coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst' | Publicatie | Kabinetsformatie (kabinetsformatie2021.nl)