Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Bekijk projecten met Innovatiebudget op de kaart

01/02/2022

De afgelopen 3 jaar gunde het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) innovatieve projecten een bijdrage uit het Innovatiebudget Digitale Overheid. In totaal was er 18 miljoen euro beschikbaar, verdeeld over 3 jaar. Alle projecten die budget kregen staan nu overzichtelijk op een kaart.

In kaart

Wil je weten welke innovatieprojecten er in jouw buurt lopen? Of welke projecten van gemeenten of provincies of juist publieke dienstverleners interessant zijn?  De overzichtskaart innovatieprojecten brengt alle projecten in kaart.  Je kunt zoeken op type organisatie, bijvoorbeeld gemeente of provincie. Verder kun je per jaar bekijken welke projecten een bijdrage uit het budget hebben ontvangen.

Een andere manier van werken

Het Innovatiebudget Digitale Overheid gaf vanuit de Agenda Digitale Overheid een stimulans om binnen de overheid op een andere manier te gaan werken. Innovatief: door te experimenteren, ruimte te geven aan nieuwe initiatieven en samen te werken met nieuwe partijen. Bedoeld voor projecten die de digitale overheidsdienstverlening aan burgers en ondernemers verbeteren. Bekijk de criteria voor toekenning van het budget.

Meer innovatie

Wil je meer weten over innovatieve projecten om dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren? Lees de verhalen en bekijk de video’s over de innovatieprojecten.