Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Duurzaam digitaal toegankelijk: de impact voor gemeenten

01/02/2022

Gemeenten moeten al hun systemen en processen aanpakken als zij hun dienstverlening duurzaam toegankelijk willen maken. Daarvoor is bewustwording en commitment nodig in alle lagen van de organisatie. En voldoende budget. Dat blijkt uit een impactanalyse van VNG Realisatie(link naar andere website).

Bestuurlijke aandacht, organisatiebrede aanpak

Een organisatiebrede aanpak is volgens de onderzoekers belangrijk. Digitale toegankelijkheid is niet ‘iets van de website’. Het heeft effect op alle systemen, communicatie en processen binnen de gemeente. Daarom moet meer bewustwording ontstaan over de noodzaak van digitale toegankelijkheid. Niet alleen bij de webredactie, maar (juist) ook bij het bestuur, de directie en het management. Bestuurlijke aandacht maakt het makkelijker om mensen mee te krijgen en processen te veranderen.

Goede leveranciers, tools en training

Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten veel baat hebben bij leveranciers die de toegankelijkheid van hun systemen op orde hebben. Want als de techniek toegankelijk is, hoeft de gemeente alleen nog naar de content te kijken. Andere succesfactoren zijn het gebruik van toegankelijke sjablonen, de inzet van tools om toegankelijkheid te checken en training van medewerkers.

Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Op 1 juli 2018 trad het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid(link naar andere website) in werking. Dit besluit verplicht overheidsorganisaties om hun interne en externe websites en mobiele apps toegankelijk te maken volgens de Web Content Accessibility Guidelines(link naar andere website) (WCAG).