Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Nieuwe versie Stelselcatalogus beschikbaar

15/02/2022

De Stelselcatalogus is vernieuwd. Deze online catalogus geeft inzicht, overzicht en duiding binnen het gegevenslandschap van de overheid. Welke gegevens worden er in welke registraties bijgehouden, welke betekenis hebben deze gegevens, en hoe verhouden de gegevens uit de verschillende registraties zich tot elkaar?

Aan de basis van informatievoorziening

Een goed inzicht in en overzicht van het gegevenslandschap van de overheid staat aan de basis van goede en een efficiënt ingerichte informatievoorziening van overheidsorganisaties. De Stelselcatalogus biedt hiervoor een vertrekpunt.

Metadata voor goed gebruik overheidsgegevens

Het gaat bij de Stelselcatalogus om een beschrijving van de gegevens, inclusief structuur en relaties, die worden bijgehouden. Het gaat dus niet om de inhoudelijke gegevens uit de registraties zelf. Met andere woorden: het gaat om metadata die nodig zijn om overheidsgegevens goed te gebruiken.

De nieuwe versie van de Stelselcatalogus is beschikbaar via stelselcatalogus.nl(link naar andere website). De linked data vind je op opendata.stelselcatalogus.nl(link naar andere website).

Binnen de Nederlandse overheid worden veel gegevens bijgehouden in allerlei verschillende registraties en andere databronnen. Voor gebruikers van deze gegevens, meestal andere overheidsorganisaties, is het echter lastig om een goed beeld te krijgen welke gegevens waar worden bijgehouden, wat deze gegevens precies betekenen en hoe deze gegevens zich verhouden tot andere gegevens.

Hulp van gebruikers en aanbieders gevraagd!

De makers van de Stelselcatalogus komen daarom graag in contact met gebruikers en aanbieders van overheidsgegevens om de inhoud van de Stelselcatalogus te bespreken. Om samen de datakwaliteit van de gegevens in de Stelselcatalogus verder te verbeteren en te verrijken door bijvoorbeeld relaties met andere gegevens in kaart te brengen.

Of heb je als gebruiker of aanbieder van overheidsgegevens andere tips of suggesties voor de Stelselcatalogus? Bijvoorbeeld over:

  • het toevoegen van nieuwe registraties, nieuwe soort gegevens, nieuwe datavelden, nieuwe relaties,
  • of het verbeteren van huidige data,
  • of de functionaliteit van de voorziening?

Neem dan contact op met Kees-Jan Westmaas, product owner van de Stelselcatalogus, via keesjan.westmaas@logius.nl.

Meer informatie