Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Taskforce Samen Organiseren

17/02/2022

 

Vanuit VIAG en IMG is Constance Boogers van gemeente Nijmegen, degene die aanschuift bij de tweemaandelijkse vergadering en in overleg en afstemming met leden van het CIO beraad, IMG bestuur en VIAG bestuursleden en regiovoorzitters (ICT beraad) de Taskforce van feedback op de stukken voorziet. 

Op de agenda van 14 februari onder andere de ambities 2022. Met een terugblik zoals de evaluatie Log4j en een vooruitblik zoals meer persoonlijk contact met collega's in het land via gemeentesecretarissen, aanjagen Common Ground, voorstel standaardisatie Haven, VNG kadernota 2023, resultaten GGU portefeuille en het verhogen van bewustzijn Informatieveiligheid & aanbod IBD. 

Er zijn veel ontwikkelingen dus belangrijk dat  zowel Taskforce als wij focus blijven houden op wat we met elkaar willen bereiken. Er liggen tenslotte genoeg maatschappelijke opgave die wachten op een mooie Informatiekundige vertaling. En bij die vertaling ligt onze rol, want de vraagstukken zijn complex voor zowel de  kleinere als grotere gemeenten. Dit vereist dat we de vraagstukken in samenhang- en in samenwerking- met elkaar oppakken en vorm geven.

We willen als bestuur benadrukken hoe belangrijk het is dat wij als vakvereniging van Informatieprofessionals van (met name kleinere) gemeenten aan de voorkant feedback geven aan in dit geval de Taskforce Samen Organiseren, zodat bestuurders op basis van deze input en feedback in staat worden gesteld om de juiste besluiten te kunnen nemen op de Informatiekundige vraagstukken die er spelen.

Bijgaand de blog van Constance met een korte impressie van de Taskforce van 14 februari.

 https://img.pleio.nl/groups/view/77c6bed5-287a-4b98-b79e-94140034feee/img-verbindt/blog/view/2bd8cf56-4514-4e05-8bbf-b364a2d87c7e/valentijnsdag-met-lentegevoel

Wil je hier meer over weten of meelezen met de stukken neem dan contact op met Antoinette van Leeuwen

VIAG bestuurslid / gemeente Zeist