Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Ontwerpverklaring voor Europese digitale rechten en principes

01/03/2022

De mens moet centraal staan in het digitale tijdperk, niet de technologie. De Europese Commissie heeft daarom een ontwerpverklaring opgesteld voor digitale rechten en beginselen naar Europese waarden. Het doel van de verklaring is de rechten van mensen te beschermen, democratie te ondersteunen en een eerlijke en veilige online-omgeving te waarborgen.

Dagelijks leven

In de ontwerpverklaring(link naar andere website) staan de belangrijkste rechten en beginselen voor de digitale transformatie. Deze rechten en beginselen moeten de mensen in de EU in hun dagelijks leven helpen. In het uitklapblok hieronder vind je een korte toelichting op de 6 rechten en beginselen.

Digitale rechten en principes in het kort

Margrethe Vestager, uitvoerend vice-voorzitter en binnen de EC verantwoordelijk voor digitalisering: “We willen veilige technologie die werkt voor de mensen, en die onze rechten en waarden respecteert, ook als we online zijn. En we willen dat iedereen in staat is om actief deel te nemen aan onze steeds digitaler wordende samenleving. Deze verklaring geeft ons een duidelijk referentiepunt voor de rechten en beginselen in de online-wereld.”

EU-recht

De verklaring sluit aan op het EU-recht – van de Verdragen tot het Handvest van de grondrechten – en op de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie.

Volgende stappen

Het Europees Parlement en de Europese Raad (onder andere de regeringsleiders van de Europese lidstaten) bespreken de ontwerpverklaring. De besluitvorming over de ontwerpverklaring vindt waarschijnlijk voor de zomer plaats.