Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Blockchain voor digitale identiteit? Staatssecretaris is kritisch

15/03/2022

Niet de technologie, maar het maatschappelijk doel: dat staat voorop bij de ontwikkeling van een Europese en Nederlandse digitale identiteit. De overheid bekijkt blockchain en andere technologieën daarbij kritisch. Dit blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Van Huffelen(link naar andere website) op kamervragen van SP-Kamerlid Leijten.

Waarschuwingen van wetenschappers

Een artikel op het journalistieke platform Follow the Money was aanleiding voor de vragen. Daarin waarschuwen wetenschappers voor de risico’s van blockchain bij een digitale identiteit. In het artikel staat ook dat Nederland werkt aan een prototype van een digitale identiteit(link naar andere website) op basis van blockchain-technologie.

Prototype is experiment

Het genoemde prototype is volgens de staatssecretaris ‘één experiment en geen breed maatschappelijk geïmplementeerde toepassing’. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wil door dit soort experimenten leren. In welke mate blockchain-technologie gebruikt zal worden bij de Europese en Nederlandse digitale identiteit staat nog niet vast.

Van Huffelen: ‘Ik kijk hier zeer kritisch naar, niet alleen vanuit het oogpunt van privacy, maar ook vanuit duurzaamheid.’ De staatssecretaris geeft aan dat zij verschillende technologieën onderzoekt. En dat waarden als cyberveiligheid, autonomie en privacy centraal staan bij de doorontwikkeling van de digitale identiteit.

Meer lezen over blockchain en digitale identiteit?