Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Innovatiebudget stimuleerde innovatie binnen overheid

15/03/2022

Het Innovatiebudget Digitale Overheid is er in geslaagd innovatie aan te jagen, dat is de conclusie van een evaluatie die PWC heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van BZK. Een groot deel van de projecten waren hoogstwaarschijnlijk zonder financiering uit het Innovatiebudget niet gerealiseerd. Ook hebben projecten bijgedragen aan verbeterde dienstverlening aan burgers en bedrijven.

Bottom-up en gezamenlijk

Het Innovatiebudget was een nieuwe aanpak om innovatie te stimuleren; bottom-up vanuit de medeoverheden en gezamenlijk, over de grenzen van de eigen organisatie heen. PWC zag 3 belangrijke succesfactoren in de aanpak. Dat was de beoordeling door een jury met een ‘gevarieerde en complementaire set aan expertises’. Daarnaast het proces waarin actief en continu verbeteringen werden doorgevoerd. En tot slot de vrijheid die projecten hadden om te innoveren en te leren.

Hoe zat het ook alweer: Innovatiebudget Digitale Overheid

‘Zetje in de rug’

Belangrijke conclusies van het rapport waren:

  • Nieuwe samenwerking is gestimuleerd; samenwerking was één van de (harde) criteria voor het toekenning van het Innovatiebudget.
  • Veel projecten hadden zonder deze financiering niet plaatsgevonden. Dat gold zeker ook voor meer experimentele projecten die elders geen financiering kregen. Zij kregen alsnog het ‘zetje in de rug’.
  • Wanneer het innovatieproject niet (helemaal) slaagde, was de voorwaarde om de geleerde lessen mee te nemen en te verspreiden.

Inhoudelijke betrokkenheid en kennisdeling

De onderzoekers hadden ook een aantal aanbevelingen, zoals:

  • Overdraagbaarheid van projecten vergt veel tijd: opschaling blijft een uitdaging.
  • Meer inhoudelijke betrokkenheid tijdens de looptijd van het project van het team bij BZK en ook van de jury.
  • Meer aandacht voor en activiteiten gericht op inhoudelijke kennisdeling.

Het evaluatierapport is februari 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het kabinet komt nog met een inhoudelijke reactie.

Meer informatie