Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Terugkoppeling ICT beraad 18 maart 2022

30/03/2022

Afgelopen vrijdag 18 maart heeft het ICT beraad hun overleg gehad. 

Het ICT beraad bestaat uit de voorzitters van de verschillende (VIAG)regio's en afvaardiging vanuit gebruikersvereniging Pink Roccade en Centric. 

Het overleg vond net als afgelopen 2 jaar online plaats, maar opgemerkt is dat elkaar fysiek ontmoeten en spreken bijdraagt aan het voeren van het goede (creatieve) gesprek over de Informatiekundige zaken waar we allemaal mee bezig zijn.

Op de agenda stond de terugkoppeling vanuit Taskforce en Strategisch overleg (zie ander artikel). En is gesproken over de voortgang en vorm van niet alleen de VIAG maar ook het ICT beraad. We weten uit den lande dat veel verenigingen kampen met terugloop van leden. En de vraag ligt dan voor, hoe je hier mee omgaat. Wat het vertegenwoordigen van de leden, bieden van platform om te netwerken en het delen van kennis blijven leidend en ook gewenst. De VNG sloot voorheen aan bij dit overleg, dit gaan we weer opnieuw vormgeven. 

Over de toekomst van de VIAG komen we terug op de ALV (22 april 2022). 

Ook hebben we wat een inhoudelijke thema's besproken. 

  • En de "Microsoftisering" (nee geen werkwoord) van de gemeenten. Dit thema komt de volgende keer op de agenda. 
  • En een rondgang langs de regio's. Wat speelt er, welke thema's komen aan de orde in de regionale overleggen. Als je wilt aansluiten bij een regio overleg waarbij je, het woord zegt het al, met I collega's in de regio thema's kunt bespreken ben je van harte welkom.