Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

De VNG start met steun van BZK het project Duidelijke Overheidscommunicatie.

12/04/2022

Het doel is om gemeenten te ondersteunen bij de communicatie naar inwoners en ondernemers.

Gemeenten zien het als hun verantwoordelijkheid om duidelijk te communiceren naar inwoners. Ze willen hier graag meer werk van maken en erbij ondersteund worden. Dat bleek uit een behoeftenonderzoek van de VNG uit 2020. De grootste behoefte heeft men aan standaardteksten voor webteksten, brieven en formulieren.

Modelteksten voor gemeenten

Met het project Duidelijke Overheidscommunicatie spelen we in op deze behoefte aan standaardteksten. We laten door adviesbureau Sira Consulting onderzoeken welke (tekstuele) communicatie de meeste impact heeft op inwoners en ondernemers. Vervolgens ontwikkelen we modelteksten die duidelijk zijn en juridisch kloppen. Aansluitend hierop komt er een handreiking en organiseren we na de zomer van 2022 workshops voor gemeenten over de implementatie van duidelijke overheidscommunicatie.

Voor en mét gemeenten: meld u aan!

De VNG nodigt gemeentelijke beleidsadviseurs, communicatieadviseurs, redacteuren en materiedeskundigen uit om deel te nemen aan 1 van de 5 werkgroepen. De werkgroepen worden ingedeeld naar domein/thema. We streven naar een diverse groep: grote en kleine gemeenten uit verschillende regio's die pas beginnen of al ver zijn in hun aanpak. Alle expertise en ervaring is waardevol in dit traject.

  • Aanmelden en vragen stellen kan via een mail naar André Bruijn.

Aanjaagteam digitale toegankelijkheid

Het Aanjaagteam digitale toegankelijkheid houdt regelmatig gesprekken met bestuurders waarin ze ook de link leggen met duidelijke communicatie. De dienstverlening kan namelijk wel digitaal toegankelijk zijn, maar als die niet begrijpelijk is dan wordt het gewenste doel alsnog niet behaald. Deze twee projecten zullen daardoor mogelijk op elkaar aansluiten.

Meer informatie