Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Kritische vragen stellen bij dataprojecten

12/04/2022

Gemeenteraadsleden zien data­gerelateerde projecten nog vaak als neutraal ICT-vraagstuk. Maar technologie is niet neutraal: data­projecten raken aan waarden als privacy, autonomie en menselijke waardigheid. Dat vraagt om een goede verant­woording, en controle door volks­vertegen­woordigers. De Digitale Raadgever helpt daarbij.

Van beeldvorming tot besluit

Met dit online instrument kunnen raadsleden en andere volksvertegenwoordigers stap voor stap tot een beeld, oordeel en politiek besluit over data­gerelateerde voorstellen komen. Ook als zij weinig kennis hebben van data en algoritmen. In elke fase geeft de Digitale Raadgever voorbeelden van kritische vragen, zoals:

  • Hoe weten we dat dit model beter werkt dan het huidige beleid?
  • Welke burgers worden door dit project geraakt?
  • In hoeverre komt dit project overeen met het coalitieakkoord en met het eigen partijprogramma?
  • Welke waarden zijn verwerkt in dit model?

Tools rond het gebruik van data

De Digitale Raadgever(link naar andere website) past in een breder spectrum van tools rond gebruik van data, zoals de Ethische Data Assistent(link naar andere website) en de Data Ethics Awareness Test(link naar andere website). Een nieuwe versie van de Digitale Raadgever staat sinds half maart online en is gratis te gebruiken.

De Digitale Raadgever werd ontwikkeld door onderzoekers Elise Renkema en David van den Berg. Zij deden dat bij de Datawerkplaats, onderdeel van Utrecht Data School, in samenwerking met gemeente Almere. Aanleiding was onder andere het rapport Raad weten met Digitalisering(link naar andere website) van het Rathenau Instituut.

Meer informatie