Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Kwaliteit koppelingen stelsel van basisregistraties blijft hoog

12/04/2022

Uit een recente kwaliteitsmeting blijkt dat de consistentie van koppelingsgegevens in het stelsel van basisregistraties vaak hoog is. Dat bleek ook in eerdere metingen. Bronhouders, gebruikers en het Ministerie van BZK pakken een aantal verbeterpunten op in het gezamenlijke verbeterprogramma voor het Stelsel van Basisregistraties.

Kwaliteitsmeting 2021

De kwaliteit van koppelingen tussen basisregistraties is voor de zesde keer gemeten. Koppelingen (of verbindingen) leggen verbanden tussen gegevens die in meerdere basisregistraties voorkomen. Gebruikers kunnen door die koppelingen gegevens uit meerdere basisregistraties voor eigen toepassingen combineren. De meting is uitgevoerd door het CBS in samenwerking met een aantal basisregistraties, ICTU en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Gebruik van gegevens

De jaarlijkse kwaliteitsmeting geeft een beeld van de consistentie van de koppelingen die door verschillende basisregistraties zijn gelegd. Dat betekent dat de meting inzicht geeft in hoe vaak gegevens zijn gekoppeld. En als gegevens dan zijn gekoppeld, in hoeverre komen de gegevens met elkaar overeen? Daarnaast laat de meting ook trends zien, waarmee je kunt zien of de consistentie ten opzichte van voorgaande jaren verbeterd is. Bekijk het dashboard bij CBS(link naar andere website).

Verbinding met andere gegevens

Ditmaal is gekeken naar de kwaliteit van koppeling tussen aansluitingenregister van de energienetbedrijven (EAN) met de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en vice versa. De resultaten daarvan vind je in een tabellenset bij CBS(link naar andere website). In de toekomst wordt de kwaliteit van meer verbonden gegevens met het stelsel inzichtelijk.

Meer informatie