Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Meer dan 20 organisaties starten pilot Haal Centraal BRP API

12/04/2022
 
Op de foto staan van links naar rechts de volgende personen: Marijn Fraanje (gemeente Den Haag), Brenda de Graaf (Haal Centraal), André Mutter (omgevingsdienst Midden-Holland), Michiel van der Veen (RvIG), Marieke Wesselink (gemeente Winterswijk) en Henri Rauch (Haal Centraal).

Op 11 maart zijn meer dan 20 organisaties (overheid en pensioenfondsen) een pilot gestart om aan te sluiten op de Basisregistratie Personen (BRP) met de BRP API van Haal Centraal. Ze ondertekenen daarvoor een intentieovereenkomst met de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).

Daarmee markeert het de start van de pilot van de deelnemers op aansluiting via de BRP API om later dit jaar de pilot uit te voeren.

Basisregistratie Personen (BRP)

De BRP bevat persoonsgegevens van inwoners van Nederland (ingezetenen) en van personen (niet ingezetenen) die Nederland hebben verlaten of die korter dan 4 maanden in Nederland wonen. Alle overheidsorganisaties en bestuursorganen zijn verplicht voor hun taken gebruik te maken van deze gegevens. RvIG is verantwoordelijk voor de veilige opslag van deze gegevens en de uitwisseling ervan. Overheidsinstellingen halen die gegevens nu uit kopieën van de BRP die ze zelf beheren. Het werken met kopieën geeft kans op fouten, omdat ze niet altijd de meest actuele gegevens hebben.

Haal Centraal API voor Basisregistratie Personen

Het programma Haal Centraal van de Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG) ontwikkelt API's (Application Programming Interfaces) waarmee overheden basisgegevens rechtstreeks bij landelijke registraties kunnen ophalen. In 2022 komen er Haal Centraal API’s beschikbaar waarmee overheden kunnen aansluiten op de Basisregistratie Personen bij RvIG. De API’s worden gerealiseerd door RvIG. VNG Realisatie maakt de API-specificaties binnen het programma Haal Centraal.

Gezamenlijke aftrap pilot BRP API

In een pilot starten meer dan 20 organisaties, (waaronder gemeenten en overheidsorganisaties met het aansluiten op de BRP API’s van Haal Centraal. Ze ondertekenen hiervoor een intentieovereenkomst met de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Op 11 maart hadden de deelnemers aan de pilot een gezamenlijke aftrap in een online webinar. Tijdens het webinar vertelden drie deelnemers van de pilot waarom zij aan de pilot deelnemen en hoe zij gaan aansluiten. Michiel van der Veen, directeur Innovatie & Ontwikkeling bij RvIG, en Henri Rauch, voorzitter van de interbestuurlijke Stuurgroep Haal Centraal, spraken over het belang van de pilot. De bijeenkomst werd afgesloten met een symbolische ondertekening van de intentieovereenkomst.

Kijk het webinar terug:

https://youtu.be/asbEatpSewE

Hoe ziet de pilot eruit?

De Haal Centraal API’s voor de Basisregistratie Personen zijn in de loop van 2022 klaar om in gebruik te nemen. Vanaf dat moment starten de deelnemers van de pilot met het aansluiten op de BRP API’s. Ter voorbereiding op de pilot organiseert het team van Haal Centraal informatiesessies voor afnemers en een API-Lab voor softwareontwikkelaars. Naar verwachting zijn de deelnemers van de pilot binnen een half jaar klaar met aansluiten op de BRP. Voor de overige gemeenten geldt dat ze gedurende de looptijd van de pilot kunnen aansluiten. De pilot duurt maximaal vier jaar.

Wat levert de BRP API op?

Het rechtstreeks bevragen bij landelijke registraties met Haal Centraal API’s heeft een aantal voordelen. Ten eerste is de kans op fouten in het gebruik van basisgegevens kleiner. Ten tweede is het voor de organisaties sneller, doordat een aanpassing bij de landelijke registratie direct voor afnemers beschikbaar is. Tot slot besparen organisaties op kosten, omdat aansluiten makkelijker is en ze minder kopieën hoeven te beheren. En op termijn hebben ze geen administratief gegevensmagazijn meer nodig.

De deelnemers van de pilot

Er doen meer dan 20 overheidsorganisaties mee aan de pilot Haal Centraal BRP API. De deelnemers zijn: de Omgevingsdienst Midden-Holland, Provincie Zeeland, Pensioensector (APG en Hyfen), Toeslagen, Belastingdienst. En de gemeenten Winterswijk, Den Haag, Hollands Kroon, Enschede, Amsterdam,’s-Hertogenbosch, Horst aan de Maas, Venray, Drechtsteden, Land van Cuijk, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Eindhoven en Servicepunt 71 (gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude).