Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Bestuurlijke gesprekken over digitale veiligheid van start

26/04/2022

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) organiseert bestuurlijke gesprekken rondom het thema digitale veiligheid. Het eerste peer-to-peer gesprek vond plaats op 31 maart tussen de gemeenten Laren en Krimpen aan den IJssel, waarbij cyberburgemeester Rian van Dam als gespreksleider optrad. Op 4 april spraken de delegaties van de gemeenten Uithoorn en Wijk bij Duurstede met elkaar en fungeerde cyberburgemeester Astrid Nienhuis als gespreksleider. Op 14 april was het de beurt aan de gemeenten Meijerijstad en Heemstede en was cyberburgemeester Nanning Mol gespreksleider. Het doel is om kennis met elkaar te delen en om het thema digitale veiligheid nog hoger op de bestuurlijke prioriteitenlijst te krijgen en houden. Tijdens de bestuurlijke gesprekken kunnen gemeentebestuurders met collega’s sparren en van elkaar leren. Gemeenten die willen deelnemen kunnen hun interesse kenbaar maken door een mail te sturen naar teamadv@vng.nl 

Onderwerpen
De bestuurlijke gesprekken richten zich op de volgende thema’s en invalshoeken:

  • Digitale en gedigitaliseerde criminaliteit
  • Digitale veiligheid van de eigen organisatie (eigen huis op orde)
  • Cyberincidenten in de samenleving, online aangejaagde ordeverstoringen en maatschappelijke ontwrichting
  • Leiderschap

Gespreksleiders
Een aantal cyberburgemeesters leiden de bestuurlijke gesprekken. Met hun kennis en expertise gaan zij aan de hand van een interactieve spelvorm de gesprekken aan. Op die manier willen zij de gemeentelijke awareness bij bestuur, topmanagement en de professionals in het Informatiebeveiligingsdomein verhogen. Na afloop van het gesprek waren de reacties zeer positief. Burgemeester Vroom van gemeente Krimpen aan den IJssel: “Ik heb er meer van opgestoken dan vooraf verwacht. Een echt inhoudelijk groepsgesprek, de ambtelijke experts erbij verrijken het gesprek.”

Praktisch
De gesprekken duren twee uur. In het najaar wordt een reeks gespreksmomenten gepland, waarop gemeenten kunnen intekenen. De eerste 5 sessies vinden op de volgende datums plaats. Voor alle beschikbare mogelijkheden, zie de Pleio omgeving van de Agenda Digitale Veiligheid.

 

donderdag

8-sep

14.00 - 16.00

maandag

12-sep

10.00 -12.00

donderdag

15-sep

14.00 - 16.00

maandag

19-sep

10.00 - 12.00

donderdag

22-sep

14.00 - 16.00

Gemeentes die willen deelnemen aan de gesprekken kunnen hun burgemeester samen met hun gemeentesecretaris, functionaris gegevensbescherming, CISO en / of OOV-er aanmelden door een mail te sturen naar teamadv@vng.nl 

Rol VNG

De VNG ondersteunt, faciliteert en adviseert gemeenten vanuit de Agenda Digitale Veiligheid bij de digitale transitie. Deze agenda draagt bij aan meer bestuurlijke bewustwording. Het doel is om gemeenten te helpen bij het voorkomen, bestrijden en oplossen van cybercriminaliteit en cyberincidenten. Dit doet de VNG in samenwerking met verschillende stakeholders. Vanuit de Agenda Digitale Veiligheid krijgen gemeenten concrete handvatten aangereikt die aansluiten bij hun praktijk.