Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Nieuwe gemeentelijke agenda voor digitale grondrechten en ethiek

26/04/2022

Hoe bescherm je grondrechten en publieke waarden in een steeds verder digitaliserende samenleving? De Agenda Digitale Grondrechten en Ethiek 2022-2026 helpt gemeenten hierbij.

Aandachtspunten op 3 terreinen

In de agenda staat hoe gemeenten grondrechten en publieke waarden op 3 terreinen kunnen beschermen. Bij de verhouding tussen inwoner en overheid (1) is bijvoorbeeld inwonerparticipatie belangrijk: hoe kunnen burgers invloed uitoefenen op hun leefomgeving en de technologieën die worden ingezet? Andere aandachtspunten zijn digitale inclusie en verantwoord omgaan met data van inwoners.

Binnen de overheid zelf (2) is controleerbaarheidtransparantie en democratische verantwoording essentieel. Daarom moet de gemeenteraad bijvoorbeeld digitaal vaardig genoeg zijn om te kunnen oordelen over dataprojecten. Een voorbeeld van transparantie is het opzetten van een algoritmeregister door gemeenten, waardoor burgers kritische vragen kunnen stellen.

Bij de verhouding tussen overheid en markt (3) gaat het onder andere om grip op de digitale ruimte en de rol van sociale mediaplatformen bij de verspreiding van desinformatie. Ook inkoopvoorwaarden en goed opdrachtgeverschap komen aan bod.

Meer weten?