Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Seizoen 3 van podcast over betere publieke dienstverlening

26/04/2022

De Publieke Ruimte, de podcast over het verbeteren van publieke dienstverlening, is toe aan seizoen 3. Wat komt er allemaal kijken bij een betere dienstverlening? Met welke dilemma’s krijgen ambtenaren te maken? En welke goede initiatieven zijn er al?

In seizoen 3 praten Martijn Grimmius en Otto Thors met betrokken ambtenaren over thema’s die aan de basis liggen van goede publieke dienstverlening. In aflevering 1(link naar andere website) staat ambtelijk vakmanschap centraal. In de 5 volgende afleveringen komen ook nog de onderwerpen hardvochtigheden, invoeringstoets, knelpuntenbrief, digitale ethiek en samenwerking in de driehoek (politiek, beleid en uitvoering) aan de orde.

Je vindt de podcast onder andere bij Apple Podcasts(link naar andere website) en Spotify(link naar andere website).

Werk aan Uitvoering

De Publieke Ruimte is een initiatief van  Werk aan Uitvoering(link naar andere website). Doel van dit overheidsbrede programma is om dienstverlening aan burgers en bedrijven duurzaam te verbeteren. Werk aan Uitvoering is een gezamenlijk initiatief van de rijksoverheid, uitvoeringsorganisaties en medeoverheden.