Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Stand van zaken: project Notificatie Services

26/04/2022

 

Het landelijke project Notificatie Services nadert het einde van de voorbereidingsfase. De focus van dit innovatieproject van BZK lag in 2021 op het opleveren en beproeven van uitgangspunten voor een standaard architectuur en een concept berichtenstandaard.

In de eerste helft van 2022 ligt de focus op het uitdiepen van de verschillende scenario’s voor notificeren, agenderen van notificaties bij bronhouders, bieden van een handreiking voor het opstellen van gebeurteniscodes én het borgen van de doorontwikkeling van de projectresultaten.

Afgelopen periode is daarin onder meer een presentatie gegeven aan de bronhouders en de afnemers. De bronhouders kregen de presentatie tijdens het tactisch stelseloverleg en de afnemers zijn bijgepraat tijdens het brede gebruikersoverleg. Door in gesprek te gaan met de bronhouders en de afnemers ontstond er een levendige discussie. De betrokken partijen zijn enthousiast over de toegevoegde waarde die notificatieservices kan gaan bieden bij de (transitie naar) gebeurtenisgedreven werken. De berichtenstandaard is uitgewerkt tot API-specificatie en de architectuur is verder voltooid.

Aankomende periode staat in het teken van het beproeven van verschillende notificatie scenario’s. Zo zijn er onder andere praktijkbeproevingen en simulaties georganiseerd met het Kadaster, de GGD, de Waarderingskamer en de gemeente Amsterdam. Vanuit deze opgedane ervaring werken we op dit moment verder aan het in beeld brengen van de impact van de implementatie van notificatie scenario’s voor verschillende bronhouders en afnemers en het opstellen van de handreiking van gebeurteniscodes.

Voor meer informatie: