Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Terugblik VIAG themadag en ALV op 22 april jl.

26/04/2022

Vincent Aalbers van de VNG heeft ons meegenomen in de vele informatiekundige vraagstukken die er voor de gemeenten liggen om per 1 januari a.s. de invoering van de Omgevingswet mogelijk  te maken. Naast dat er al veel aandacht is geweest voor aansluiting op het digitale stelsel en het juridisch kader is nu extra aandacht gevraagd voor de bedrijfsvoering processen.  Binnenkort zal via de VIAG nieuwsbrief hier extra aandacht aan worden gegeven.

De Vergadering heeft ingestemd met de financiële stukken over 2021, de jaarstukken goedgekeurd en heeft het VIAG bestuur decharge verleend voor het gevoerde financieel beleid. Ook is de begroting 2022 te vaststelling aangeboden.

In de begroting is ook ruimte opgenomen voor een vervolg te geven rondom de toekomst van onze vereniging. Hoe zetten we VIAG op voor de toekomst goed op de kaart. Hierin trekken we samen op met onze zustervereniging V-ICT-OR.  De komende maken werken we aan fase 1. Na de zomer verwachten we de eerste resultaten en in een extra ALV zullen deze gedeeld worden met onze leden.

Tijdens de themadag hebben we ook 2 leden in het zonnetje gezet.

Roel de Bakker is inmiddels met pensioen maar blijft als ere lid actief voor onze vereniging. Voor komend jaar heeft Roel zitting in de kascommissie.

Peter de Wit gaat binnenkort met pensioen waardoor we ook Peter tijdens dit overleg bedankt hebben. Peter was één van de grondleggers van onze vereniging.