Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Vlak voor zomer helderheid over Omgevingswet

24/05/2022

Pas eind juni komt er helderheid of de Omgevingswet per 1 januari 2023 zal worden ingevoerd.  

Minimaal een half jaar voor de invoeringsdatum van de Omgevingswet beloofde minister De Jonge de gemeente duidelijkheid. Daar lijkt hij zich net aan te kunnen houden. Zoals het er nu naar uitziet, zal over de invoeringsdatum op 21 of 28 juni een knoop worden doorgehakt in de Eerste Kamer.

Commissievergadering

Dat beeld doemt op uit een vergadering van de Eerste Kamercommissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) eerder deze week. De commissies gaven daarin ook een eerste reactie op de antwoorden van De Jonge op vragen vanuit de Eerste Kamer.  

Adviescollege

Komende dinsdag komt de invoering van de Omgevingswet opnieuw in de commissies aan de orde. Een van de vragen die dan op tafel ligt, is of het Adviescollege ICT-Toetsing om een nieuw oordeel over het Digitaal Stelsel Omgevingswet moet worden gevraagd. Eerder verklaarde college-lid Paul Klint in Binnenlands Bestuur dat een bruikbaar idee te vinden, maar De Jonge wees dat in de beantwoording van de Kamervragen van de hand. Hij laat inmiddels Deloitte onderzoek naar het beheer van het DSO doen.

Openbaar

Verder is De Jonge door de Eerste Kamer gevraagd alle tot dusverre niet openbaar gemaakte adviezen, rapporten en onderzoeksresultaten die verband houden met het functioneren en de invoering van het DSO alsnog openbaar te maken. Op dinsdag 24 mei komt De Jonge nogmaals naar de senaat voor een derde ronde van vragen vanuit de Eerste Kamer.

Onzeker

Bijna een half jaar geleden stemde de Tweede Kamer al met de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2023 in. Het is onzeker hoe de stemming in de Eerste Kamer zal uitvallen, mede omdat de regeringspartijen er geen meerderheid hebben.

Bron Binnenlandsbestuur Digitaal