Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Wet open overheid van kracht

24/05/2022

Begin deze maand, op 1 mei, is de Wet open overheid (Woo) in werking gegaan. De wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en geeft iedereen het wettelijk recht op toegang tot informatie van de overheid. Daarnaast verplicht de Woo bestuursorganen tot actieve openbaarmaking.

Binnen de Wob was dat anders. Daarin bestond de wettelijke plicht voor de overheid om informatie aan te leveren op verzoek. De Woo is bedoeld om de overheid transparanter te maken en geldt voor alle bestuursorganen. Al deze organisaties krijgen in de loop van de tijd een koppeling met de website open.overheid.nl(link naar andere website). Zij moeten ervoor zorgen dat informatie daar te vinden is, zoals wetten, convenanten en onderzoeksrapporten. In fases komt er steeds meer overheidsinformatie beschikbaar.

Indienen bij meer organisaties

Het indienen van een Woo-verzoek kan nu bij meer overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de Eerste en Tweede Kamer, de Raad voor de Rechtspraak, de Raad van State en de Nationale ombudsman. Of een instelling, dienst of bedrijf werkzaam onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan. Verder komt bij alle overheidsorganisaties een Woo-contactpersoon. Deze helpt bij vragen van burgers en journalisten over de beschikbaarheid van publieke informatie.

Eerste hulp bij Woo

Misschien heb je in aanloop naar 1 mei al van alles over de Woo gelezen, maar mis je nog wat handvatten. Hier vind je ze op een rij.

Meer weten over de aanloop?

Kijk voor informatie over de totstandkoming van de Woo in ons dossier Wet open overheid.