Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Logius publiceert gemoderniseerde versie BOMOS-model

07/06/2022

Logius heeft een herziene versie van BOMOS (Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden) uitgebracht. Het geactualiseerde model vervangt alle eerdere versies die in omloop waren.

Wens van gebruikers

De afgelopen jaren voerde Logius gesprekken met BOMOS-gebruikers bij verschillende organisaties. Daarbij kwam een duidelijke wens naar voren: er was behoefte aan een gemoderniseerde, allesomvattende versie van het model. In de loop van de tijd waren namelijk verschillende versies en varianten ontstaan, en dat zorgde soms voor verwarring. Met de nieuwe versie is dat verleden tijd.

Hulpmiddel bij standaardisatie

Het BOMOS-model is een hulpmiddel voor organisaties die zelf een standaard willen maken of beheren. BOMOS geeft strategisch overzicht, modellen, handreikingen en praktische tips. Wil je jouw standaard aanmelden bij Forum Standaardisatie? Dan helpt BOMOS om aan de criteria te voldoen.

Community

BOMOS wordt beheerd door een community en een klankbordgroep. De community is vrij toegankelijk voor professionals uit de overheid, het bedrijfsleven en andere sectoren. Logius verzamelt de input van de community en legt deze voor aan een klankbordgroep. De klankbordgroep stelt de roadmap vast voor doorontwikkeling van het model.

Meer weten?