Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Met 6 vragen naar de juiste licentiecategorie

07/06/2022

Hoe weet je welke rechten jij wilt verwerven als je software gaat aanbesteden? Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkelde in samenwerking met Stichting Kafkabrigade de Handreiking Aanbesteden van Open Source Software en de Licentiewijzer(link naar andere website).

Pakket van eisen

De 2 instrumenten helpen inkopers en overheidsprofessionals vooraf na te denken over de hoofdzaken. En om opdrachtgevers te wijzen op vragen waar zij waarschijnlijk zelf niet bij stil hebben gestaan. Koos Steenbergen, projectleider open source bij het ministerie van BZK: “De handreiking en de licentiewijzer geven samen duidelijk pakket van eisen voor privacy by design en open source technologie. Publieke en semipublieke organisaties kunnen dat gebruiken bij aanbestedingen van hun digitale systemen. Het is belangrijk om mensen het juiste gereedschap in handen te geven, vindt hij. “Denk dan aan kaders en uitgangspunten waarmee je zelf actief het gesprek met je directeur of bestuurder aan kunt gaan.”

Publieke waarden en rechten bij aanbesteden van ICT

In de Handreiking aanbesteden van open source software II staat stapsgewijs beschreven hoe je door het verwerven van bepaalde rechten publieke waarden kan verwezenlijken. De focus ligt op ICT met een maatschappelijke betekenis. De licentiewijzer(link naar andere website) helpt je snel tot een keuze te komen van welke rechten je nodig hebt.

6 vragen

Arjan Widlak, directeur van Stichting Kafkabrigade vult aan: “De licentiewijzer is een extreem korte vragenlijst van 6 vragen. Wanneer je deze vragen beantwoordt, ontdek je welke rechten je nodig hebt voor jouw softwareproject en welke je moet uitvragen binnen een aanbesteding.” De licentiewijzer verwijst door naar de handreiking. “Na het antwoord op een vraag krijg je meteen feedback en een verwijzing naar het juiste hoofdstuk. Je kunt ook direct door naar de conclusies; welke aspecten zijn voor jouw situatie relevant en waarom?”

Lees ook dit achtergrondverhaal(link naar andere website) over de licentiewijzer en praat mee de Open Source Community(link naar andere website) op Pleio.