Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Realisatie OpenCatalogi door Rotterdam

07/06/2022

 

De vraag

Een voorbeeld uit de praktijk: Er komen ineens heel veel bezwaren op de Wet Onroerende Zaken (WOZ) binnen bij de gemeente. De oorzaak hiervan is een app voor het berekenen van de WOZ-waarde en commerciële bedrijven die burgers helpen bij het maken van bezwaar. De toename is zelfs zo groot dat de gemeente geen goed informatiesysteem heeft om al deze bezwaren te behandelen. De verwachting is dat deze toename structureel is, dus een goede ondersteuning is zeer gewenst. Je wilt hier iets voor ontwikkelen en gaat samen met de collega’s van ICT om de tafel zitten om de vraag te analyseren.

De uitdaging

De collega’s van ICT gaan op zoek naar een oplossing voor dit probleem. En uiteraard moet die oplossing er zo snel mogelijk komen. Maar omdat verwacht wordt dat deze toename structureel is, moet de oplossing wel toekomstbestendig zijn (dus Common Ground). Vanuit het gedachtegoed Common Ground wordt inmiddels steeds meer ontwikkeld, je hebt dus grote kans dat er al deeloplossingen beschikbaar zijn die hergebruikt kunnen worden. Hoe handig is het dan als je snel en op één plek inzicht kan krijgen in wat er (binnen Common Ground) al aan componenten beschikbaar is? Want als je inzicht hebt in wat er al is, weet je ook wat er nog ontwikkeld moet worden. Kortom, je time to market kan enorm verkort worden. Omdat gemeenten steeds meer landelijk samenwerken en daarbij gebruikmaken van hetzelfde vijf lagen informatiekundig model, is een overzicht nodig van herbruikbare en uitwisselbare onderdelen binnen én tussen gemeenten in alle ontwikkelingsfases. Daarnaast is inzicht nodig in de werking en samenhang van elk onderdeel. Idealiter zijn deze onderdelen ook direct op te halen vanuit dit overzicht (zowel de bron als instructies).

De oplossing

Een (eigen) ‘OpenCatalogi’: een herbruikbare software oplossing die gemeenten de mogelijkheid biedt om een overzicht van hun eigen informatielandschap bij te houden en onderdelen hiervan te publiceren. OpenCatalogi geeft een overzicht van alle herbruikbare en uitwisselbare onderdelen binnen en tussen gemeenten, zonder dat dit in meerdere administraties bijgewerkt hoeft te worden. En dat is niet alles, de aanwezige componenten zijn niet alleen lokaal maar (via federatie) ook landelijk te gebruiken. De collega’s van ICT zoeken dan in de OpenCatalogi op de term ‘WOZ’ en krijgen een overzicht met resultaten. Zij beoordelen de resultaten uit dit overzicht op bruikbaarheid voor deze casus (eerst binnen de eigen gemeente en vervolgens binnen de overige gemeenten) en zo ontstaat er een beeld van wat er al beschikbaar is en wat er nog ontbreekt. Zo kan de gemeente bijvoorbeeld de centrale WOZ-API hergebruiken en wordt alleen de ontbrekende component om bezwaarschriften af te handelen, nog gebouwd. Vervolgens wordt dat component ook weer aan andere gemeenten beschikbaar gesteld, zodat zij deze kunnen hergebruiken. Hiermee heeft de gemeente veel sneller een werkende oplossing dan wanneer alles opnieuw moet worden ontwikkeld. Ook andere gemeenten zijn hier blij mee, want die hebben nu ook een oplossing voor het probleem. En boven alles zijn de huiseigenaren ook tevreden want er is nu een snelle en consequente afhandeling van hun bezwaar op de WOZ.

Klinkt goed toch?

Wij vonden van wel en daarom zijn we als gemeente Rotterdam volgens de informatiekundige visie Common Ground én in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en andere gemeenten, gestart met de ontwikkeling van een 'OpenCatalogi' softwareoplossing.

Common Ground

Vanuit de VNG is er in het groeipact Common Ground een samenwerking aangegaan op het gebied van een nieuwe, moderne, gezamenlijke informatievoorziening voor gemeenten. Rotterdam heeft dit groeipact ook ondertekend. Samen organiseren op de Common Ground houdt onder andere in dat gemeenten gebruik maken van dezelfde componenten en services. Hierbij is het belangrijk dat deze componenten en services vindbaar en herbruikbaar zijn, zodat andere gemeenten deze ook kunnen implementeren. Op deze manier kunnen (nieuwe) producten sneller worden (door)ontwikkeld en worden maar één keer ontwikkelkosten gemaakt. Kortom, niet elke gemeente hoeft het wiel opnieuw uit te vinden. Een overzicht van wat er al is, is hierbij essentieel. OpenCatalogi is hiervoor de oplossing.

Meer informatie?

Wil je meer weten of meewerken aan deze ontwikkeling? Neem dan contact op met ons via commongroundBCO@rotterdam.nl.