Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Wet digitale overheid: commissie DiZa krijgt update

07/06/2022

De Vaste Tweede Kamercommissie Digitale Zaken heeft op 10 mei een toelichting gekregen bij de toekomstige Wet digitale overheid (Wdo). Betrokken ambtenaren hebben de doelstelling en context van de wet aan de commissie gepresenteerd. De Wdo regelt het goed en veilig inloggen bij digitale dienstverlening van de overheid.

Op dit moment ligt de Wdo bij de Eerste Kamer. Een novelle op de Wdo, met extra privacywaarborgen voor inlogmiddelen, ligt ter behandeling bij de Tweede Kamer. Een novelle is een wijziging van een wetsvoorstel waar de Eerste Kamer naar moet kijken. Uiteindelijk gaat de Wdo-novelle naar de Eerste Kamer, waar deze en de Wdo samen worden behandeld.

Doel en context

Mensen doen steeds meer digitaal zaken met de overheid. Met de wet hebben en houden mensen de keuze om dit veilig en betrouwbaar te doen. Digitaal communiceren wordt dus geen verplichting. Als mensen daar wel voor kiezen, moeten waarborgen die ze offline hebben ook digitaal gelden. Daarom komen er eisen en toezicht. Zo staat in de Wdo dat gegevens van burgers niet verhandeld mogen worden.

Verder wordt standaardisatie verplicht, zodat overheden beter kunnen samenwerken. Denk bijvoorbeeld aan veiligheidsstandaarden. Systemen kunnen op die manier dezelfde taal spreken.

Gefaseerde aansluiting

Bestuursorganen krijgen de tijd om zich aan de Wdo aan te passen. Daarnaast is het de bedoeling dat de regels meegroeien met ontwikkelingen binnen digitalisering. Dit komt aan bod in volgende tranches (fases) van de wet.

Je kan de technische briefing terugzien via Debat Gemist(link naar andere website). Of lees meer over het werk en doel van de commissie Digitale Zaken.