Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Vanuit het bestuur; Aanvulling op eerder gegeven stemadvies n.a.v. ingediende moties

21/06/2022


Op 29 juni 2022 vindt de ALV van de VNG plaats. Op de website van VNG lees je alle stukken.

Op 9 juni hebben wij ons stemadvies voor de VNG ALV met jullie gedeeld. Daarin hebben we verschillende aandachtspunten genoemd rondom DSO, informatieveiligheid en de uitdaging om alle ambities en plannen realiseerbaar te houden.

We zien dat verschillende gemeenten op oa deze thema’s moties hebben ingediend. 

Wij hebben nu specifiek gekeken naar de moties op het gebied van informatievoorziening en ICT. Op deze 3 moties geeft VNG het preadvies om deze over te nemen. De 4de motie die we hier noemen staat iets verder van ons af. Echter zien we wel steeds meer samenwerking met de veiligheidsregio’s, vandaar dat we ook deze er nu uitlichten. De samenwerking zit op het gebied van informatieveiligheid en crisisbeheersing.

  1. Motie Gemeenten Achterhoek: “Concrete planning verbetertraject Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) na invoering van de wet en realistische communicatie” 
  2. Motie Wijk bij Duurstede, Heemstede en Noordoostpolder “Structurele aandacht en financiering voor informatieveiligheid op lokaal niveau” 
  3. Motie Heemstede: “Versterking wisselwerking gemeenten - de VNG”
  4. Motie Utrechtse Heuvelrug “Evaluatie Wet Veiligheidsregio’s” 

Alle moties met de preadviezen vanuit VNG zijn op de website van VNG de ingediende moties, inclusief het preadvies vanuit VNG, te lezen.

Zoals ook bij eerdere ALV/BALV bijeenkomsten willen wij jullie informeren en adviseren over belangrijke agendapunten welke ons vakgebied raken. Het is tegenwoordig breder dan ons informatiekundige vakgebied, dus zoek de verbinding met je collega's in de diverse vakgebieden.

Wij hebben de verschillende agendapunten doorgenomen.

  • De VNG kadernota (agendapunt 6) beschrijft veel thema’s en onderwerpen. Vanuit het VIAG bestuur zijn we benieuwd waar de vragen van onze leden zitten. Wij kunnen onze activiteiten zoals themadagen, kennissessie en nieuwsbrieven daar dan op (laten) aansluiten. 
  • In 2023 wordt de Visie 2030 besproken en vastgesteld. In deze visie wordt uitgewerkt hoe de VNG zich verder zal gaan ontwikkelen tot netwerk van netwerken, hoe de relatie met gemeenten zal intensiveren, en zich verder ontwikkelt als een ‘vereniging van regio’s’, en zo verdere stappen zet met betrekking tot kennis, scholing, en het gebruik van data en visitaties. Vanuit VIAG zullen we deze ontwikkeling nauw volgen.

Op onze pagina rondom stemadviezen lees je onze inhoudelijke reactie op de verschillende agendapunten.
Gebruik deze informatie vooral om interne advisering doen.

Let op; je moet ingelogd zijn om het advies te kunnen lezen.