Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

VNG projecten in beeld; Grip op Informatie

21/06/2022

Het project Grip op Informatie helpt gemeenten om kansen te benutten die de informatiesamenleving met zich meebrengt. Een stevige grip op informatie biedt kansen op het gebied van transparantie, efficiency, innovatie en dienstverlening. Maar ook op het gebied van datagedreven werken en in de contacten met inwoners en ondernemers.

Doel van dit project

Grip op Informatie helpt gemeenten om kansen te benutten die de informatiesamenleving met zich meebrengt. Door beter inzicht en betere dienstverlening, efficiënter omgaan met middelen, openheid en democratisch functioneren. 

BESCHRIJVING

Het op orde hebben van de informatiehuishouding is voor gemeenten niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een voorwaarde voor openheid en transparantie. De juiste informatie op de juiste plaats draagt ook bij aan een goede en efficiënte taakuitvoering, aan informatieveiligheid en privacy, aan de kwaliteit van dienstverlening en de mogelijkheden voor innovatie en datagedreven werken. Een goed functionerend archief, ook voor digitale informatie, is van belang voor verantwoording aan gemeenteraad, toezichthouders, burgers, onderzoekers en journalisten. 

Het project Grip op informatie richt zich op drie thema's:

Voor meer informatie Grip op Informatie | VNG