Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Nader toegelicht: College voor Dienstverleningszaken

05/07/2022

Wat doet het College voor Dienstverleningszaken (CvD)

Het College voor Dienstverleningszaken adviseert het VNG-bestuur over het vaststellen van standaarden op de terreinen informatiebeleid, informatietechnologie en dienstverlening, en over initiatieven voor versnelling in de opschaling.

Waar de adviescommissies binnen de VNG zich richten op strategie, belangenbehartiging en beleid, richt het CvD zich primair op gezamenlijke gemeentelijke uitvoering (GGU). Het College is de bestuurlijk portefeuillehouder van de GGU en bestaat uit bestuurders, gemeentesecretarissen wethouders en adviseurs.

Taskforce

Het College voor Dienstverleningszaken wordt op zijn beurt geadviseerd door de Taskforce Samen Organiseren. Daarin zitten gemeentesecretarissen, directeuren Dienstverlening, een lid namens de ketenpartners en vertegenwoordigers van de koepelverenigingen VDP, IMG 100.000+, VIAG en FAMO.

Voor meer informatie College voor Dienstverleningszaken | VNG