Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

3 adviezen voor gemeenschappelijke digitale middelen

23/08/2022

 

Op 23 juni 2022 presenteerde een Europese werkgroep het rapport: “Towards a sovereign digital infrastructure of commons”(link naar andere website). In het rapport geeft de werkgroep 3 adviezen om te komen tot gemeenschappelijke digitale middelen. Aan het rapport werkten 19 Europese lidstaten mee waaronder Nederland.

Innovatie en groei

Het doel van de werkgroep is om de ontwikkeling en het gebruik van gemeenschappelijke digitale middelen (digital commons) te bevorderen. Het gaat dan om informatiebronnen en ICT die voor iedereen toegankelijk worden ontwikkeld en beheerd. Voorbeelden hiervan zijn onder andere: Wikipedia en OpenStreetMap. Maar ook  open standaardenopen source software en open data vallen er onder. Het vergroten van de beschikbaarheid op Europees niveau, versterkt de digitale autonomie, innovatie en economische groei.

3 adviezen

De werkgroep presenteert in het rapport 3 verbetervoorstellen:

  1. Zet een platform op om de verschillende initiatieven te ondersteunen. Help organisaties daarnaast bij het vinden van financiering voor hun initiatief;
  2. Doe een oproep binnen de overheid voor het ontwikkelen van nieuwe ICT projecten;
  3. Roep de lidstaten op om waar mogelijk te kiezen voor het ontwikkelen en het gebruiken van gemeenschappelijke digitale middelen.

Lees ook het Engelstalige rapport(link naar andere website) of het Franstalige persbericht(link naar andere website).

Open source beleid Nederland

In april 2020 publiceerde de overheid een beleidsbrief(link naar andere website) over het vrijgeven van de broncode van overheidssoftware. Het uitgangspunt van de beleidsbrief is: ‘open tenzij’. Dit wil zeggen dat overheden hun broncode zouden moeten delen tenzij er gegronde redenen zijn om dit niet te doen. Bijvoorbeeld als het niet verenigbaar is met veiligheidsbelangen of indien er een vertrouwelijke werkwijze wordt geschaad.

Gerelateerde links