Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Prominentere rol digitalisering bij nieuw beleid

23/08/2022

Bij het maken van nieuwe wetten en regels nadrukkelijk stilstaan bij zaken als informatiebeveiliging en privacy. De digitale weerbaarheid van het Rijk versterken door prioriteit voor cybersecurity en investeren in kennis op ICT-gebied. Dat zijn de komende jaren de speerpunten van de rijksbrede strategie op het gebied van informatievoorziening (I-strategie Rijk 2021-2025). Dat schrijft staatsecretaris Van Huffelen aan de Tweede Kamer in een brief over de ‘routekaarten I-strategie Rijk’

In een brief aan de Tweede Kamer beschrijft staatssecretaris Van Huffelen van Koninkrijksrelaties en Digitalisering de belangrijkste uitdagingen voor de informatievoorziening van de Rijksoverheid. De ministerraad heeft ingestemd met de prioriteiten binnen de I-strategie. De I-strategie kent 10 thema’s. Daarvan krijgen 3 thema’s nu prioriteit: Informatievoorziening in het hart van beleidDigitale weerbaarheid en I-vakmanschap. Naast de 3 prioritaire thema’s wordt ook gewerkt aan de andere thema’s, zoals informatiehuishouding, datagedreven werken, samenwerken met de markt en bevorderen van innovatie.

Thema ‘I in ’t hart’ (I-strategie Rijk 2021-2025)

Werken aan ‘I in het hart’ houdt in dat er bij het maken van nieuwe wetten en regels vanaf de start oog is voor de kansen en risico’s van digitalisering en informatievoorziening. En dat er aan de voorkant rekening wordt gehouden met de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van het beleid, zodat het aan de achterkant goed terechtkomt in de systemen.

Fundament

Staatssecretaris Van Huffelen.“Deze keuzes vormen het fundament voor onze ambities op het gebied van digitalisering. We moeten meer en beter inspelen op digitale ontwikkelingen in de maatschappij en economie. Door eerder, vaker en met meer expertise naar wetten en regels te kijken, willen we de dienstverlening aan burgers en bedrijven verbeteren en ons tegelijkertijd wapenen tegen risico’s.”

I-vakmanschap

Expertise en vakmanschap vormen een belangrijke randvoorwaarde voor het slagen van de I-strategie. Met de krapte op de arbeidsmarkt wordt het steeds belangrijker om voldoende en de juiste kennis in huis te hebben. Staatssecretaris Van Huffelen wil daarom jong digitaal talent verleiden om bij de overheid te gaan werken, en tegelijkertijd ervaren krachten behouden. Ook wordt er ingezet op extra I-training en -scholing van rijksambtenaren.

Routekaarten

De routekaarten van de I-strategie Rijk per thema geven de start en/of deadline aan van de resultaten. Het zijn vaak omvangrijke meerjarige trajecten. De routekaarten gaan, net als de I-strategie zelf, uit van wat nu bekend is. In het eerste kwartaal van elk jaar worden ze waar nodig geactualiseerd en aangevuld voor het jaar erop op basis van dan bekende behoeften uit de samenleving, technische ontwikkelingen, financiële mogelijkheden en politieke prioriteiten. Als er belangrijke bewegingen zijn, krijgt ook de I-strategie zelf een tussentijdse update. De routekaarten vind je in de bijlage van de Kamerbrief.