Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Samen in gesprek over digitale veiligheid

23/08/2022

Om het thema digitale veiligheid hoog op de bestuurlijke prioriteitenlijst te houden organiseert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bestuurlijke gesprekken. Gemeentebestuurders kunnen ervaringen uitwisselen en van elkaar leren.

Hoe werkt het?

De burgemeester wordt samen met de gemeentesecretaris, functionaris gegevensbescherming, CISO en/of medewerker Openbare Orde en Veiligheid gekoppeld aan een andere gemeente. Vooraf wordt geïnventariseerd welke onderwerpen iedereen wil inbrengen. Tijdens de twee uur durende (online) bijeenkomst neemt een cyberburgemeester de rol als gespreksleider op zich. In een interactieve spelvorm komen verschillende aspecten rondom het thema digitale veiligheid langs. Denk aan cyberincidenten in de samenleving, leiderschap, het budget en maatschappelijke ontwrichting. Gemeentebestuurders kunnen op een laagdrempelige manier ervaringen uitwisselen rondom het thema digitale veiligheid en van elkaar leren. Dit voorjaar zijn de eerste gesprekken gestart.

Dialoog aangaan

Eveline Adriaens schoof als interim CISO van gemeente Meierijstad aan bij zo’n bestuurlijk gesprek: “Zodra onze burgemeester voorstelde om hieraan deel te nemen was ik enthousiast. Iedere gemeente worstelt met dezelfde zaken en daar wil ik graag over sparren. Zo had onze gesprekspartner een interessant voorbeeld uit de praktijk waarbij een bedrijf was gehackt en ID-kaarten met persoonsgegevens werden gedeeld. Die andere gemeente was al een stapje verder dan alleen de basis op orde brengen. Ze hadden ook een plan om de dienstverlening voor de burgers snel weer op gang te krijgen. Iets waar onze gemeente nog niet goed over had nagedacht. Het is prettig om op deze manier kennis met elkaar uit te wisselen en te ervaringen delen.”

Nieuwe inzichten

Tarik Fakir schoof als CISO van de gemeente Hollands Kroon aan bij een ander peer-to-peer gesprek. Hij vond het prettig om een kijkje in elkaars keuken te nemen en op die manier nieuwe inzichten op te doen: “De informatiebeveiligingsdienst (IBD) voorziet ons van heel veel informatie en handreikingen, maar het is fijn om te horen hoe andere gemeenten daar in de praktijk mee omgaan. Als je het gesprek aangaat ontdek je dat de ander misschien verder is in dat traject of andere ervaringen heeft opgedaan. Hoe mooi is het dat je die risico’s en inzichten met elkaar kunt delen? De opgedane inzichten van onze bijeenkomst in mei hebben we gespiegeld aan onze eigen aanpak. En dan ga je alles buiten je eigen bubbel opnieuw wegen. Zitten we op de goede weg? Of is er een verbeterslag te maken?”

Leren van elkaar

In het bestuurlijke gesprek van Eveline Adriaens hoorde ze over een initiatief voor basisschoolleerlingen over veilig internetten. Een project dat de gemeente Meierijstad misschien ook wil uitrollen om kinderen vroeg mee te nemen in het thema informatieveiligheid. “Dit geeft aan dat er nog genoeg van elkaar te leren valt. Iedere gemeente heeft zo zijn eigen speerpunten en activiteiten en het is leuk om te horen waar een ander mee bezig is of tegen aanloopt. Deze bestuurlijke gesprekken zijn wat mij betreft dan ook zinvol en het waard om tijd voor vrij te maken. Zo krijg je informatieveiligheid op de bestuurstafel en het verbreed je blik op een prettige en laagdrempelige manier.”

Openheid

Ook Tarik Fakir adviseert gemeenten zich op te geven voor een bestuurlijk gesprek: “Op het gebied van digitale weerbaarheid houden organisaties vaak de kaarten dicht bij de borst. Dat is nergens voor nodig. Stel jezelf open en laat zien waar je mee bezig bent, tegen aanloopt en mee worstelt. Zo’n peer-to-peer gesprek is een extra middel om potentiële risico’s voor te zijn, in plaats van later te ontdekken dat je dat inzicht niet hebt. En je bent eerder in staat om nieuwe initiatieven te opperen en toe te passen in je eigen organisatie.”

Ga het gesprek aan

Van september tot eind 2022 worden er nieuwe bijeenkomsten georganiseerd. Wil jouw gemeente ook deelnemen aan een bestuurlijk gesprek digitale veiligheid? Meld de burgemeester, samen met de gemeentesecretaris, functionaris gegevensbescherming, CISO en/of medewerker Openbare Orde en Veiligheid (OOV’er) aan via: teamadv@vng.nl. Of check de beschikbare data via de Pleio omgeving – Agenda Digitale Veiligheid.